Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mateřství dnes

Mateřství dnes


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Seminární práce zabývající se mateřstvím z pohledu moderní doby a ve srovnání s dřívější situací. Zabývá se snižující se porodností a rovněž moderními pomůckami, které ulehčují život moderním rodičům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mateřství dříve a dnes
3.
Moderní pomocníci v mateřství
4.
Závěr

Úryvek

"Otěhotnět těsně po maturitě ale rozhodně není snem moderních dívek. Hlavním důvodem, proč se dívky a ženy snaží oddalovat otěhotnění a mateřství je především narůstájicí váha vzdělání, které je v součané době vyžadováno od poboček nadnárodních firem, které nabízí velmi lukrativní pracovní nabídky, ale rovněž požadují vysokoškolské vzdělání. Hned za tím stojí potřeba finančního a sociálního zabezpečení, což jsou podle současných výzkumů hlavní faktory pro založení rodiny mezi mladými páry. Málokterý pár si v této době dovolí pořídit dítě, aniž by měli určité zázemí jak pracovní tak sociální. Stačí se podívat na ceny potřeb pro nejmenší děti. To je další faktor, na který mladé páry v současné době přihlížejí. Jelikož si chtějí udržet určitou životní úroveň, na kterou jsou zvyklí, snaží se budovat si kariéru a tím si zajistit vyšší příjem, který by jim umožnil zajistit sebe, své dítě a dělat vše, co uspokojuje jejich potřeby. V neposlední řadě je trend starších provrodiček spojen s obrovským rozmachem nejrůznějších druhů antikoncepce.
Trend vzrůstajícího věku prvorodiček se ale kraj od kraje liší a stejné je to i když posuzujeme jednotlivé země. Nejvíce vzrůstá věk prvorodiček zejména ve velkých městech, jakými jsou Praha, Brno a Plzeň. Např. hlavní město Praha se často vymyká celorepublikovému průměru i o více jak dva roky, což je znatelný rozdíl. Odpověď, proč zrovna ve větších městech je věk prvorodiček nejvyšší je jednoduchá. Hlavním důvodem je bezesporu rozdílný žebříček hodnot, než jaké jsou na vesnicích a v menších městech. Dále se jedná o větší svobodu volby mezi rodinou a pracovní kariérou a rovněž sem můžeme opět přičíst úlohu antikoncepce – antikoncepci užívají více ženy z velkých měst než z vesnic a malých obcí. Což také souvisí i s tím, jakým se lidé na vesnicích dívají na neprovdanou a bezdětnou ženu ve vyšším věku. Tady se na ni pohlíží jako na někoho, s kým není něco v pořádku a okamžitě se stává terčem místních „drben“ a je neustále vystavována otázkám, kdy hodlá mít miminko, kdy se hodlá vdát, atd. Ve velkých městech se naopak na tuto ženu pohlíží jako na nezávislou, sebevědomou ženu, která si jde za svým. Na věku prvorodiček se v jednotlivých krajích podílí i porodnost etnických menšin, kde se věk prvorodiček pohybuje většinou pod dvacátým rokem života i méně."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55112a9008519.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Karolina_srncova.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse