Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Matriční úřady

Matriční úřady

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se zabývá funkcí, činností a organizací matričních úřadů. Popisuje historický vývoj matrik na území České republiky od jejích počátků, které sahají do 17. století, až po současnost. Věnuje se matričním knihám, jejich údajům i archivaci. V závěru charakterizuje genealogii, tedy vědu zkoumající rodovou posloupnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice matriky, organizace, správa
3.
Matriční knihy – dělení, kontrola, archivace
4.
Činnost matričního úřadu
5.
Zvláštní matriční úřad
6.
Historický vývoj matrik
7.
Genealogie
8.
Závěr
9.
Zdroje

Úryvek

"Definice matriky, organizace, správa
Matriky patři k nejstarším kontinuálně vedeným informačním systémům v České republice. Evidují údaje o narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství a úmrtí na území ČR, jakožto i narození, uzavření manželství a úmrtí v zahraničí, jedná-li se o občana ČR. Matriku spravují a vedou matriční úřady. Podle daných matričních událostí se matriky dělí na matriku narození, matriku manželství, matriku registrovaného partnerství a matriku úmrtí. Celkem je v České republice vedeno 1 281 matričních úřadů, z nichž je 117 spravováno v Moravskoslezském kraji.

Matriční úřady nefungují v každé obci, ale jejich správní obvod určuje vyhláška Ministerstva vnitra ČR. Správou jsou tedy pověřeny městské úřady, obecní úřady, úřady městských obvodů či městských částí na členěném území statutárních měst, újezdní úřady
na území vojenských újezdů, úřady městských částí v hlavním městě Praze, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady a magistráty v Praze, Brně, Plzni a Ostravě, které slouží jako odvolací instance. Matriční úřad vede matriční knihy a sbírky listin, a to vždy pro svoji obec, zvláště pro obce spadající do jeho správního obvodu a také pro vojenský újezd patřící do jeho „matričního“ obvodu. Specifické postavení má zvláštní matriční úřad v Brně.

Zodpovědným zaměstnancem matričního úřadu za řádné vedení matričních knih je matrikář. Tuto funkci může vykonávat pouze občan starší 18 let, trestně bezúhonný,
se zvláštní způsobilostí, kterou dokazuje vykonáním zkoušky po přijetí do této funkce a dále pak musí nejpozději do dvou let složit zkoušku z „odborné způsobilosti“, kterou provádí zkušební komise Institutu pro místní správu.

Matriční knihy – dělení, kontrola, archivace
Zápis matričních událostí a skutečností se provádí dvojí formou, a to jednak dnes moderní elektronickou, za pomoci počítačových programů, ale i ručně do matričních knih. Tyto knihy se rovněž rozlišují podle obsahu na knihy narození neboli „rodné“ matriky, knihy manželství a knihy úmrtí. Jejich součástí je také abecední jmenný rejstřík a rejstřík provedených zápisů.
Matriční zápis se provádí nejpozději do 30 dnů po obdržení podkladů nebo ústního oznámení pro jejich provedení. Údaje jsou dle časové posloupnosti matričních událostí. Dojde-li k zápisu mimo časovou posloupnost, jedná se o tzv. dodatečný zápis.

Údaje v matričních knihách jsou neveřejné. Avšak je možnost do těchto knih nahlédnout, ovšem jen na zápis, který se dotyčného týká. Dále tuto informaci mohou získat jeho rodinní příslušníci, jako manžel/manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a sourozenci, či jeho zplnomocnění zástupci. Rovněž může do těchto zápisů nahlížet zaměstnanec orgánů státu nebo orgánů územních samosprávných celků pro úřední potřebu těchto orgánů."

Poznámka

Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, předmět Geografie veřejné správy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21283
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse