Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie

Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 50 vypracovaných maturitních otázek z biologie. Rozsah otázky kolísá od 2,5 stran až po desítky stran. Vše je doprovázeno grafickými přílohami.

Obsah

1) Regulace v rostlinném těle a pohyby rostlin
2) Molekulární základy dědičnosti, podstata genu a genetický kód
3) Genetika člověka, genetické a civilizační choroby, genetika populací
4) Savci, stavba těla + systém
5) Prokaryota, viry
6) Ptáci, stavba těla, systém
7) Vnitřní geologičtí činitelé
8) Oběhová soustava člověka, stavba srdce, řízení
9) Členovci ( trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatci )
10) Genetická proměnlivost ( variabilita v rámci druhu, mutace )
11) Mnohobuněčný organismus ( pletiva, tkáně )
12) Ekosystém
13) Vegetativní rostlinné orgány
14) Historický přehled vývoje organismů včetně člověka
15) Minerální výživa a vodní režim rostlin
16) Opěrná a pohybová soustava člověka
17) Látkový a energetický metabolismus rostlin
18) Houby, žahavci
19) Obecné vlastnosti organismů, eukaryotní buňka
20) Trávicí soustava člověka, vstřebávání
21) Nižší rostliny
22) Hormonální regulace člověka
23) Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny
24) Vylučovací soustava člověka, stavba a fce kůže
25) Rozmnožování a vývoj rostlin, stavba květu
26) Kruhoústí, paryby, ryby
27) Horniny usazené a přeměněné
28) Rozmnožovací soustava člověka, oplození a vývoj jedince
29) Členovci, vzdušnicovci
30) Horniny vyvřelé
31) Systém a evoluce hub
32) Triblastica – ploštěnci, hlísti
33) Dýchací soustava člověka
34) Dědičnost mnohobuněčných organismů, genetické určení pohlaví
35) Buňka a dědičnost ( kvalit + kvantit. znaky, chromozomy )
36) Krytosemenné rostliny ( přehled a char. znaky význam. čeledí )
37) Prvoci
38) Vnější geologičtí činitelé
39) Triblastica – měkkýši,
40) Ekologie- planeta Země, biot. a abiot. faktory prostředí, vznik života
41) Kroužkovci
42) Smyslové orgány člověka
43) Základy mineralogie
44) Tělní tekutiny
45) Biosféra a člověk – ochrana život. prostředí,
46) Metabolismus
47) Populace a společenstva
48) Amniota – plazi
49) Anamniota – obojživelníci
50) Stavba a fce nervové soustavy

Úryvek

“49) Anamniota – obojživelníci
Obojživelníci obývají vodu i souš, jejich předchůdcem byla Latimérie – lalokoploutvé ryby. Obojživelníci se vyvíjejí od devonu a prvohor. Jsou to čtvernožci a pomalu se jim začínají oddělovat krevní oběhy. Jejich vajíčka se vyvíjejí ve vodě. Obojživelníků existuje asi 3000 druhů.

Pokryv těla
Na povrchu těla mají nahou kůži, která je slizká, protože obsahuje slizové žlázy, které můžou být změněny i na jedové. Kůže je propustná pro vodu, slabě rohovatí a odlupuje se = svlékání. Spodní vrstva obsahuje barviva (chromatofory), díky nímž se mohou barevně měnit. Kůže je důležitá z hlediska dýchání, až ze 30% kožní dýchání, a proto je bohatě prokrvena.

Kostra a další soustavy
Kostra je zcela zkostnatělá a obratle páteře utlačují chordu. Lebka je plochá a nedokonale, kloubně spojena s páteří. Pánev se skládá z tenkých tyčinkovitých kostí a je na ní vidět zbytek ocasu. Končetiny mají podobnou stavbu jako ty lidské, jsou pětiprsté na předních končetinách a u zadních zakrňuje palec, tudíž mají jen 4 prsty.
Kosterní svalstvo je rozlišenou u žab je rozvinuté hlavně na zadních končetinách, napomáhá skákání.
Nervová soustava – malý mozek s vyvinutým středním mozkem, koncový mozek je větší než u ryb, ale pořád je velmi malý. Jedná se o první obratlovce, kteří nejsou němí. Jejich oči jsou kryty víčky a mžurkou – oční žlázy, slzné kanálky, vidí barevně. U vyhynulých krytolebců bylo i třetí oko. Sluch je nejlépe vyvinut u žab, které vydávají zvuky, ale nemají zvukovod. Bubínek je na povrchu těla. Mají Eustachovu trubici.
Chemoreceptory mají v ústech, hltanu i jícnu, v nosní dutině čich. U larev a některých ocasatých je vyvinut proudový orgán.
Také u nich můžeme najít Jacobsonův orgán, což je přídatné čichové ústrojí, se slepými váčky s čichovou sliznicí, které jsou spojené s dutinou ústní.
Trávicí soustava začíná klasicky v ústní dutině, mají vymrštitelný jazyk a homodontní kuželovité zuby, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, kloaka a řitní otvor. Mají také játra a slinivku.
Dýchací soustavě napomáhá kožní dýchání. Obojživelníci mají jednoduché, nezřasené plíce. Polykají vzduch. U larev jsou žábry. Při přezimování dýchají kůží. U samečků se objevují rezonanční měchýřky.
Cévní soustava je rozdělena na malý plicní a velký tělní oběh. Jejich srdce je trojdílné a má 2 předsíně a jednu komoru, v níž dochází k mísení okysličené a neokysličené krve. U larev je srdce stejné jako u ryb.
Vylučovací soustava má párové ledviny, močový měchýř a močovody, vedoucí do kloaky.
Rozmnožovací soustava – jsou to gonochoristé, vývody párových gonád do kloaky. Z rosolovitého vajíčka se líhne larva. U žab se první vyvinou první zadní nohy a u ocasatých přední. Vnější oplození, samička kloakou sbírá spermatofor a spermie mají dlouhou životnost. K oplození dojde zadlouho.
Obojživelníci jsou ekologicky citliví a užiteční, protože jsou to hmyzožravci.
Anabióza – stav strnulosti.

Systém
Řád : Beznozí – Červoři
Vypadají jako žížaly, žijí v tropech celého světa, mají beznohé tělo dlouhé 20-100 cm. Povrch jejich těla je členěn příčnými kruhovitými zářezy. Mají zakrnělé oči, hmatová tykadla, primitivní.
Červoř kroužkovaný

Řád : Ocasatí = Mloci
Válcovité tělo s dlouhým ocasem a se dvěma páry přibližně stejných končetin (výjimečně mají zadní končetiny redukovány). Hřbetní strana ocasu je lemována ploutevním lemem (u samců je nápadnější). Larvy mají keříčkovité žábry. Za potravou se vydávají v noci a žerou hmyz a korýše.
Čolci jsou vejcorodí, u našich mloků se vyvíjejí oplozená vajíčka v těle samice a rodí se živé larvy. Larvy mají vnější žábry a jdou dravé, zpočátku beznohé. Metamorfóza larev – zanikají vnější žábry a organismus přechází na plicní dýchání. Někdy se projevuje neotenie – jedinec s larválními znaky má pohlavní orgány a je schopen rozmnožování. Mají redukovaný sluch, chybí jim střední ucho a bubínek.
Patří sem Mlok skvrnitý – žluté nebo oranžové zabarvení, na černém podkladu. Žije v listnatých a smíšených lesích a je to noční živočich. Žije v dutinách, stromech a pod kameny.
Velemlok obrovský – je až 1,5 m velký a žije v horských potocích Japonska.
Čolek obecný – rozmnožuje se ve vodě, pohlavní dimorfismus, suchozemští, vyhledávají vlhké prostředí. Přezimují na souši..."

Poznámka

Obsahuje schémata, nákresy, grafy a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12229
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse