Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z hotelového provozu

Maturitní otázky z hotelového provozu

Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 25 maturitních otázek z předmětu hotelový provoz, který je vyučován na středních hotelových školách. Jednotlivé otázky podrobně rozebírají problematiku provozu a řízení hotelového a gastronomického podniku s důrazem na aktuálnost uvedených informací.

Obsah

1.
Podstata společného stravování
1.1.
Formy společného stravování
1.2.
Restaurační stravování
1.3.
Závodní stravování
1.4.
Školní stravování
1.5.
Stravování v lázních
1.6.
Stravování v nemocnicích
1.7.
Stravování v domovech pro staré občany
2.
Historie hotelnictví
2.1.
Hotelnictví ve starověku
2.2.
Hotelnictví ve středověku
2.3.
Hotelnictví v novověku
2.4.
Hotelnictví v ČR
3.
Podnikání v gastronomii
3.1.
Základní předpoklady pro podnikání v gastronomii
3.2.
Způsoby provozování podniku v gastronomii
3.3.
Profesní sdružení v gastronomii
4.
Klasifikace a kategorizace restauračních zařízení
4.1.
Klasifikace restauračních zařízení
4.2.
Kategorizace restauračních (hostinských) zařízení
4.3.
Restaurace
4.4.
Bary
5.
Organizační struktura restauračního podniku
5.1.
Výrobní středisko
5.2.
Odbytové středisko
6.Podnikání v hotelnictví
6.1.
Podmínky pro provozování podnikání dle živnostenského zákona
6.2.
Materiální a finanční podmínky pro podnikání v hotelnictví
6.3.
Hotelová skupina
6.4.
Hotelové řetězce
6.5.
Profesní sdružení v gastronomii
7.
Nákupní a skladovací činnost restauračního podniku
7.1.
Výběr dodavatele
7.2.
Nákup zboží a surovin
7.3.
Zásobování
7.4.
Odběr, příjem a výdej zboží
7.5.
Skladování zboží
8.
Nové trendy v gastronomii
8.1.
Front cooking
8.2.
Chief Table
8.3.
Food trendy
8.4.
Zážitková gastronomie
8.5.
Molekulární gastronomie
9.
Ubytovací služby
9.1.
Základní pojmy
9.2.
Rozdělení ubytovacích zařízení
9.3.
Kategorizace ubytovacích zařízení
10.
Výrobní činnost restauračního podniku
10.1.
Členění výrobního střediska
10.2.
Řízení výrobní činnosti
10.3.
Výrobní program
10.4.
Prodejní analýza
11.
Hotelová klasifikace
11.1.
Klasifikace hromadných ubytovacích zařízení
11.2.
Klasifikace ostatních ubytovacích zařízení
12.
Prodejní a odbytová činnost restauračního podniku
12.1.
Způsoby a systémy obsluhy
12.2.
Formy prodeje způsoby obsluhy
13.
Služby Front Office
13.1.
Hotelová hala
13.2.
Hotelová recepce
13.3.
Concierge – informační služba
13.4.
Placené a neplacené recepční služby
13.5.
Pracovníci Front office
14.
Specifické formy nabídky v restauračním provozu
14.1.
Snídaně
14.2.
Brunch (Breakfest and Lunch)
14.3.
Rychlé občerstvení: fast food
14.4.
Happy hours
14.5.
Etážový servis: room servis
14.6.
Venkovní gastronomie
15.
Provozní evidence Front Office
16.
Kategorizace hotelových pokojů
16.1.
Zařízení a vybavení hotelových pokojů
16.2.
Lůžka pro hosty
16.3.
Hotelové pokoje se zvláštním režimem
16.4.
Úklid hotelového pokoje
17.
Přijetí a odjezd hosta – Check in a check out
17.1.
Rezervace ubytování
17.2.
Přijetí hosta
17.3.
Check-in hosta – stručný přehled
17.4.
Úloha recepce během pobytu hosta
17.5.
Odjez hosta
17.6.
Check-out hosta: rekapitulace a stručný přehled
17.7.
Kreditní politika hotelu
17.8.
Ubytovací a reklamační řád
18.
Specifické činnosti v gastronomii
18.1.
Banketní činnost
18.2.
Cateringová činnost
18.3.
Zážitková gastronomie
19.
Housekeeping
19.1.
Pracovníci housekeepingu
19.2.
Provozní dokumentace a terminologie lůžkové části
20.
Ochrana hotelových hostů a jejich majetku
20.1.
Zvláštní události v hotelu
20.2.
Požární bezpečnost hotelu
21.
Marketing v gastronomii a hotelnictví
21.1.
Specifika marketingu v hotelnictví a gastronomii
21.2.
Marketingový mix hotelových a restauračních služeb
22.
Prodejní program stravovacího úseku
22.1.
Jídelní lístek a nápojový lístek
23.
Management v hotelnictví a gastronomii
23.1.
Management
23.2.
Organizační struktura hotelu
23.3.
Top management
23.4.
Provozní management
23.5.
Operační management
23.6.
Současné trendy v organizační struktuře hotelu
24.
Moderní trendy v hotelnictví
24.1.
Zelený hotel
24.2.
Nízkonákladové hotelnictví
24.3.
Wellness hotelnictví
24.4.
Netradiční ubytování
25.
Marketing a management v cestovním ruchu
25.1.
Marketing v CR
25.2.
Destinace cestovního ruchu
25.3.
Destinační management

Úryvek

"1. Podstata společného stravování
(pojem, funkce, význam společného stravování, restaurační, školní, závodní stravování, stravování v lázních a v nemocnicích)

• Společné stravování představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro velké skupiny spotřebitelů, která je organizována mimo domácnost.

• Podstatou společného stravování je, že:
o zpravidla bývá místně a časově spojena výroba pokrmů s jejich prodejem a zároveň s jejich spotřebou,
o stravování se uskutečňuje buď .za plnou nebo částečnou (dotovanou) úhradu.
• Je to významná činnost zaměřená na uspokojování výživových potřeb obyvatelstva.

Společné stravování plní funkci:
• Základního stravování
o tj. poskytování kompletních obědů a večeří.
o Tato funkce patří mezi nejdůležitější, neboť kvalita poskytovaných stravovacích služeb je často rozhodující pro úspěšnost celého podniku.
• Doplňkového stravování
o představuje uspokojování výživových základní stravování.
o Jedná se o různé druhy občerstvení v restauračních nebo jiných pohostinských zařízeních.
• Funkci společensko-zábavní
o spočívá v poskytování mnoha služeb zabezpe¬čujících zábavu a odpočinek spotřebitelů.

• Význam společného stravování se neustále zvyšuje s rozvojem cestovního ruchu a je jedním z předpokladů jeho rozšiřování.
Význam a úloha společného stravování:
• ovlivňuje životní úroveň obyvatelstva
o šetří čas potřebný k přípravě pokrmů v domácnostech a tím vytváří podmínky pro prodlužování volného času a jeho využívání,
• zabezpečuje výživové potřeby obyvatelstva,
• vhodnou nabídkou sortimentu přispívá k zajišťování, ovlivňování, rozšiřování a propagaci racionální výživy,
• vytváří nové pracovní příležitost,
• ovlivňuje rozvoj řady odvětví (zemědělství, potravinářský průmysl strojírenství apod.), čímž působí na rozvoj ekonomiky,
• podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu,
• je neoddělitelnou součástí národní kultury.
Formy společného stravování
Z pohledu gastronomie rozlišujeme tyto formy společného stravování:
• veřejné - restaurační
• účelové, systémové, institucionální (uzavřené) - závodní, školní, nemocniční, ústavní

V případě účelového (systémového) stravování se jedná o stravování pro vymezené skupiny osob, tedy o svým způsobem uzavřenou formu společného stravování, která nemá vztah k cestovnímu ruchu (mimo stravování v lázních).
Z pohledu uspokojování základních potřeb výživy rozlišujeme stravování:

• Individuální - stravování v domácnostech
• Společné
o Veřejné - restaurační
o Závodní
o Školní
o Stravování v lázních
o Ostatní (ústavní)
 Nemocnice
 Armáda
 Domovy pro seniory
 Věznice"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, tabulky a ilustrace o rozsahu cca 4 strany.
Otázky jsou zpracovány formou odrážek, důležité informace jsou značeny tučně, podtržením nebo kurzívou. Rozsah okruhů se pohybuje od 2 do 7 stran textu.
Některé části práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23686
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse