Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z programování

Maturitní otázky z programování

Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je 17 maturitních otázek z programování. Formou odrážek se zabývají principy a postupy programování v jazyce C a C++ a výklad je doprovázen schématy a zdrojovými kódy.

Obsah

1.
Algoritmus, sekvence příkazů
1.1.
Algoritmus
1.2.
Vlastnosti algoritmu
1.3.
Vyjádření algoritmu
1.4.
Sekvence
1.5.
Postup při tvorbě programu
1.6.
Značky vývojového diagramu
2.
Větvení programu – alternativa
2.1.
Alternativa
2.2.
Neúplná alternativa
2.3.
Úplná alternativa
2.4.
Vícenásobná alternativy
3.
Cykly – iterace
3.1.
Cyklus s podmínkou na konci
3.2.
Cyklus s podmínkou na začátku
3.3.
Skoky v cyklech
3.4.
Cyklus s podmínkou na začátku s parametrem
3.5.
Nekonečný cyklus
4.
Hlavní rysy jazyků C a C++
4.1.
C
4.2.
C++
4.3.
Způsob zpracování
5.
Datové typy v jazyce C
5.1.
Datový typ, rozdělení
5.2.
Jednoduché a strukturované datové typy
6.
Zdrojové a hlavičkové soubory v programovacím jazyce C
6.1.
Zdrojové soubory
6.2.
Stavby programu
6.3.
Hlavičkové soubory
6.4.
Vlastní hlavičkový soubor
6.5.
Vkládání souborů
6.6.
Oddělený překlad
6.7.
Výhody a nevýhody
6.8.
Projekt
7.
Struktury, uniony, výčtové typy v programovacím jazyce C
7.1.
Struktura
7.2.
Definice
7.3.
Přístup
7.4.
Pole struktur, pole ve struktuře
7.5.
Pointer na strukturu
7.6.
Union
7.7.
Výčtový typ – enum
8.
Operátory
8.1.
Operátor
8.2.
Unární operátory
8.3.
Operátor inkrementace a dekrementace
8.4.
Binární operátory
8.5.
Relační operátory
8.6.
Ternární operátor
8.7.
Priorita operátorů
8.8.
Přetížení operátorů
9.
Funkce v jazyce C a C++
9.1.
Funkce
9.2.
Deklarace funkce
9.3.
Definice funkce
9.4.
Deklarace, definice a volání funkce
9.5.
Parametry volané hodnotou
9.6.
Parametry volané odkazem
9.7.
Rekurzivní funkce
9.8.
Funkce bez parametrů
9.9.
Parametry volané odkazem
9.10.
Přetížené funkce
9.11.
Parametry funkce main
10.
Činnost preprocesoru jazyka C
10.1.
Preprocesor
10.2.
Makra bez parametrů
10.3.
Makra bez parametrů – příklad
10.4.
Makra vs. funkce
10.5.
Makra s parametry
10.6.
Makra s parametry – příklad
10.7.
Podmíněný překlad
10.8.
Řízení překladu hodnotou konstantního výrazu
10.9.
Řízení překladu definicí makra
11.
Pointery v jazyce C
11.1.
Deklarace
11.2.
Test paměti
11.3.
Alkování paměti
11.4.
Použití
11.5.
Definice s využitím typedef
11.6.
Pointer jako parametr funkce
11.7.
Pointerová aritmetika
12.
Jednorozměrné pole v jazyce C
12.1.
Pole
12.2.
Statické pole
12.2.1.
Deklarace pole
12.2.2.
Plnění pole
12.2.3.
Vypsání pole
12.2.4.
Třídění pole
12.2.5.
Kopírování pole
12.2.6.
Porovnání pole
12.2.7.
Pole a pointery
12.3.
Dynamické pole
12.3.1.
Vytvoření dynamického pole
12.3.2.
Jednorozměrné pole jako parametr funkce
12.3.3.
Definice nového datového typu
13.
Vícerozměrné pole v programovacím jazyce C
13.1.
Vícerozměrné statické pole
13.2.
Dynamické pole
13.2.1.
Pole pointerů
13.2.2.
Pointer na pole
13.2.3.
Pointer na pointer
13.2.4.
Dvojrozměrné pole jako parametr funkce
14.
Znaky a řetězce datové typy v jazyce C
14.1.
Jazyk C – znak – char
14.1.1.
Datový typ char
14.1.2.
Práce se znakem
14.2.
Jazyk C – řetězec
14.2.1.
Řetězcové konstanty
14.2.2.
Řetězec
14.2.3.
Statický řetězec
14.2.4.
Čtení a vypsání řetězce
14.2.5.
Dynamický řetězec
14.2.6.
Nulový řetězec vs. nulový ukazatel
14.2.7.
Řetězcová vs. znaková konstanta
14.2.8.
Kopírování řetězce
14.2.9.
Zjištění délky řetězce
14.2.10.
Převedené na velké/malé znaky
14.2.11.
Spojení dvou řetězců
14.2.12.
Porovnání dvou řetězců
14.2.13.
Hledání
15.
Soubory v jazyce C
15.1.
Soubor z hardwarového a uživatelského hlediska
15.2.
Jazyk C
15.2.1.
Režimy při otevírání souborů
15.2.2.
Otevření souborů
15.2.3.
Čtení 1 znaku
15.2.4.
Zápis 1 znaku
15.2.5.
Formátované čtení ze souboru
15.2.6.
Formátovaný zápis do souboru
15.2.7.
Ukončení práce se souborem
15.2.8.
Testování konce souboru
15.2.9.
Testování konce řádky
15.2.10.
Testování správnosti otevření a uzavření souboru
15.3.
Binární vs. textové soubory
15.3.1.
Výhody a nevýhody binárních souborů
15.3.2.
Rozdíl binárních a textových souborů
16.
Globální, lokální proměnné v jazyce C, paměťové třídy
16.1.
Rozdělení paměti
16.2.
Alokace paměti
16.3.
Statická a dynamická data
16.4.
Globální a lokální proměnné
16.5.
Paměťové třídy
16.6.
Paměťová třída auto
16.7.
Paměťová třída register
16.8.
Paměťová třída extern
16.9.
Paměťová třída static
17.
Základy objektově orientovaného programování
17.1.
OOP
17.2.
Třída
17.3.
Objekt
17.4.
Základní vlastnosti OOP
17.4.1.
Zapouzdření
17.4.2.
Dědičnost
17.4.3.
Polymorfismus

Úryvek

Algoritmus
׃ jednoznačně určený postup řešení určitého problému
׃ je obecnější než zvolený programovací jazyk

Vlastnosti algoritmu:
׃ konečnost – každý krok algoritmu se provede konečný počet krát
׃ elementárnost – skládá se z elementárních – základních prvků (větvení, vstup, apod.)
׃ determinovanost – v každé fázi zpracování musí být určen další postup
׃ rezultativnost – od libovolných vstupních hodnot musíme dospět k požadovaným výsledkům
׃ hromadnost – algoritmus musí být použitelný pro všechny úlohy stejného typu

Vyjádření algoritmu:
׃ slovně
׃ graficky (vývojové diagramy, strukturogramy) – je obecná, nezávislá na programovacím jazyku
׃ pomocí programovacího jazyku
׃ matematicky

Sekvence:
׃ sled příkazů, které následují za sebou
׃ odělují se středníkem
׃ uzavírají se do počátečních a ukončovacích značek {}

Postup při tvorbě programu:
׃ analýza problému
׃ stanovení podmínek, za kterých má program fungovat (druh počítače, vstupní data, …)
׃ sestavení algoritmu = vytvoření postupu řešení - algoritmizace
׃ sestavení programu = přepis algoritmu do zvoleného prg. jazyka - programování
׃ testování (odladění) programu"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 2,5 strany. Rozsah otázek se pohybuje cca od 0,5 do 2 stran.
Text je vložen do textových polí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse