Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mechanické brždění asynchronního motoru - maturitní otázka 8/48

Mechanické brždění asynchronního motoru - maturitní otázka 8/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje způsobům mechanického brždění asynchronního motoru. Druhá část je věnována typům měničů podle použití v základních odvětvích elektrických pohonů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Výbojky rtuťové a sodíkové - maturitní otázka 7/48, následující Návrh osvětlení - maturitní otázka 9/48.

Obsah

1.
Mechanická brzda ovládaná elektromagnetem
2.
Elektro-hydraulický přístroj
3.
Použití statických měničů v elektrických pohonech
3.1
Usměrňovače
3.2
Reverzační měniče
3.3
Střídače
3.4
Měniče kmitočtu
3.5
Stejnosměrné měniče

Úryvek

“Elektro hydraulický přístroj ( Eldro ) – tento přístroj se v porovnání s předcházejícím liší tím , že brzdící síla je po celou dobu brždění stálá .Skládá se z trojfázového motoru , čerpadla a válce s pístem . Chceme – li zabrzdit pracovní stroj , odpojíme hlavní motor stykačem od sítě a stykačem zapneme motor čerpadla . Čerpadlo vhání olej do prostoru pod pístem , píst se zvedá a jeho táhlo natáčí třmen a přitlačuje brzdné čelisti k brzdnému válci . Vypne – li se motor čerpadla , píst rychle klesne do původní polohy .

Eldro může být použito pro :
Odbrzďování – motor čerpadla je připojován k napětí současně s motorem pohonu . Pohyb pístu v tomto případě uvolňuje čelist brzdy .

Řízení rychlosti – v zapojení není motor připojen ke statoru hlavního motoru , ale k jeho rotoru . Při rozbíhání hlavního motoru se nejprve odbrzdí , ale jakmile začne v rotoru po rozběhu klesat napětí a s ním i kmitočet , bude se snižovat tlak oleje na píst a motor bude přibrzďován . Otáčky lze nastavit až na 20 % synchronních otáček."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46c885995f28c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mech_brzdeni_asyn_motoru.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse