Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mechanika kapalin a plynů - maturitní otázka

Mechanika kapalin a plynů - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou stručný hesel pojednává tato maturitní otázka z fyziky o mechanice kapalin a plynů. Práce poskytuje základní přehled o zákonitostech souvisejících s mechanikou tekutin, hydrostatiky a hydrodynamiky. Setkáme se zde i s rovnicemi kontinuity a obtékání těles.

Obsah

1.
Základní terminologie – hydrostatika, hydrodynamika
2.
Tlak
3.
Pascalův zákon
4.
Hydrostatický tlak
5.
Archimédův zákon
6.
Hustoměry
7.
Rovnice kontinuity
8.
Bernoulliho rovnice
9.
Obtékání těles

Úryvek

„Ideální kapalina – bez vnitřního tření, je dokonale tekutá a neslučitelná.

Hydrostatika – zabývá se především popisem a zkoumáním stacionárních jevů (velikostí vodního tlaku za neměnných podmínek působících na hradící konstrukce).

Hydrodynamika – vědní obor studující děje probíhající při toku tekutin (kapalin a plynů) a při pohybu těles v tekutinách. Využití – chemické inženýrství, letectví, metodologie, automobilový průmysl.

Tlak v kapalině určuje stav kapaliny v určitém místě. Tlak je číselně roven síle, která v daném místě působí na jednotku obsahu plochy. Je to skalár. Tlak v kapalině může být vyvolán buď vnější silou nebo tíhovou silou.

[Pa] Pascal

Pascalův zákon – tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalné těleso v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Využití – v technické praxi; Hydrostatické zařízení (zvedáky, lisy); Pneumatické zařízení (pracovní síla – vzduch).

(rovnice)

Velikost sil působících na písty jsou ve stejném poměru jako obsahy jejich průřezů.

Hydrostatický tlak – tlak v kapalině vyvolaný hydrostatickou tlakovou silou. Je přímočarý hustotě kapaliny a hloubce místa pod volným povrchem kapaliny.

(rovnice)

Archimédův zákon – těleso ponořené v kapalině, je nadlehčována vztahovou silou, jejíž velikost je rovna tíze kapaliny téhož objemu, jako je objem ponořené části tělesa. “

Poznámka

Práce obsahuje grafy. Čistý text je 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c619941013c5.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_kapalin_a_plynu_MO.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse