Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mechanika tuhého tělesa - maturitní otázka

Mechanika tuhého tělesa - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky informuje o mechanice tuhého tělesa. Autor se soustřeďuje na vysvětlení samotného názvu tuhé těleso, poté popisuje jeho pohyby, polohy a těžiště.

Obsah

1.
Tuhé těleso – pojem
2.
Pohyb tuhého tělesa
3.
Moment síly a momentová věta
4.
Skládání sil
5.
Dvojice sil
6.
Těžiště tělesa
7.
Druhy poloh
8.
Stabilní tělesa
9.
Moment setrvačnosti

Úryvek

„Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar i objem se nemění působením vnějších sil. Vnější síly mají pouze pohybové účinky.

Pohyb tuhého tělesa
- Posuvný – všechny hmotné body mají v témže okamžiku stejnou okamžitou rychlost
- Otáčivý – koná ho kolem osy, když všechny jeho hmotné body mají v témže okamžiku stejnou úhlovou rychlost

Moment síly vzhledem k libovolnému bodu „O“ (zvolenému za počátek souřadnice) je vektorový součin průvodiče v působišti „A“ síly a této síly „F“. vyjadřuje otáčivý, ohybový nebo zkracující účinek síly. Jednota N . m


Momentová věta – působí-li na tuhé těleso otáčivé kolem osy více sil, musíme určit výsledný moment.

M1 + M2 = O (M1 a M2 jsou opačné)

Skládání sil – síly skládáme proto, abychom mohli tyto síly nahradit pouze jednou výslednicí sil.
(výpočty)

Dvojice sil je zvláštním případem sil opačného směru. Dvojice sil má těleso tzv. otáčový účinek. Označujeme ho „D“.

(schéma)

Těžiště tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dané výsledným rozložením látky v tělese. Těžiště u pravidelných těles je vždy v průsečíku úhlopříček. U prstýnku je těžiště mimo hmotný bod. U jednorozměrných těles je v průsečíku těžnic.“

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulku. Čistý text je 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c619a37387dd.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_tuheho_telesa.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse