Seminarky.cz > Životopisy > > > Medailonky historických osobností

Medailonky historických osobností

Kategorie: Umělecké obory, Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z více než 170 medailonků významných osobností světové historie. Sleduje život a vliv panovníků, válečníků, myslitelů či umělců a téměř ke každému životopisu dodává podobiznu.

Obsah

1.
Absolon Karel (1877-1960)
2.
Adenauer Konrad (1876-1967)
3.
Alexandr Veliký (356-323 př.n.l)
4.
Antonescu Ion (1882-1946)
5.
Archimédés (287-212 př.n.l.)
6.
Attila (vládl 445-453)
7.
Attlee Clement Richard (1883-1967)
8.
Badoglio Pietro (1871-1956)
9.
Bach Alexandr (1813-1893)
10.
Benso Camillo hrabě di Cavour (1810-1861)
11.
Bismarck Otto von (1815-1898)
12.
Boleslav III. Ryšavý
13.
Brežněv Leonid S. (1906-1982)
14.
Caesar Gaius Iulius (100-44 př.n.l.)
15.
Castro Fidel Ruz (narozen 1927)
16.
Cicero Marcus Tullius (106-43 př.n.l.)
17.
Clementis Vladimír (1902-1952)
18.
Cortés Hernando (1485-1547)
19.
Cromwell Oliver (1599-1658)
20.
Čankajšek (1887-1975)
21.
Čingischán (1155 nebo 1167-1227)
22.
Dáreios III. (vládl 336-330 př.n.l.)
23.
Démosthénés (384-322 př.n.l.)
24.
Doenitz Karl (1891-1980)
25.
Drakón (žil v 7. století př.n.l.)
26.
Ebert Friedrich (1871-1925)
27.
Eisenhower Dwight David (1890-1969)
28.
Eliška Přemyslovna (1292-1330)
29.
Erasmus Rotterdamský (1466-1536)
30.
Eriksson Leif (na přelomu 10. a 11. století)
31.
Eukleidés (žil v 3.století př.n.l.)
32.
Falkenhayn Erich von (1861-1922)
33.
Feidiás (žil v 5.století př.n.l.)
34.
Ferdinand I. (1503–1564)
35.
Ferdinand I. Dobrotivý (1793-1875)
36.
Ferdinand II. (1578–1637)
37.
Fierlinger Zdeněk (1891-1976)
38.
Filip II. Makedonský (382-336 př.n.l)
39.
Foch Ferdinand (1851-1929)
40.
Franco Francisco Bahamonde (1892-1975)
41.
František Ferdinand d´Este (1863-1914)
42.
František Josef I. (1830-1916)
43.
Gajda Radola (1892-1948)
44.
Garibaldi Giuseppe (1807-1882)
45.
Gaulle Charles de (1890-1970)
46.
Goebbels Josef (1897-1945)
47.
Göring Hermann (1893-1946)
48.
Gottwald Klement (1896-1953)
49.
Grant Ulysses Simpson (1822-1885)
50.
Gustav II. Adolf (1594-1632)
51.
Hannibal (247/246-183 př.n.l.)
52.
Hess Rudolf (1894-1987)
53.
Heydrich Reinhard (1904-1942)
54.
Himmler Heinrich (1900-1945)
55.
Hindenburg Paul von (1847-1934)
56.
Hippokratés (narozen kolem roku 460 př.n.l.)
57.
Hirohito (1901-1989)
58.
Hitler Adolf (1889-1945)
59.
Ho Či Min
60.
Hrozný Bedřich (1879-1952)
61.
Chammurapi (kolem 1792-1750 př.n.l.)
62.
Chotek Karel (1783-1868)
63.
Chruščov Nikita (1894-1971)
64.
Churchill sir Winston Leonard Spencer (1874-1965)
65.
Ivan IV. Vasiljevič, zvaný Ivan Hrozný (1530-1584)
66.
Jakub Krčín z Jelčan (1535-1604)
67.
Jamamoto Isoroku (1884-1943)
68.
Jan Roháč z Dubé (?-1437)
69.
Jan Viklef (1324-1384)
70.
Jan z Jenštejna (1347-1400)
71.
Jana z Arku (1412-1431)
72.
Jefferson Thomas (1743-1826)
73.
Jeroným Pražský (1380-1416)
74.
Jiří z Poděbrad (1420-1471)
75.
Jodl Alfred (1890-1946)
76.
Johana Bavorská (1361-1386)
77.
Josef II. (1741-1790)
78.
Justinián I. Veliký (482-565)
79.
Kalvín Jan (Jean Calvin, 1509-1564)
80.
Karel I. (1887-1922)
81.
Karel IV. (1316-1378)
82.
Kateřina II. Veliká (1729-1796)
83.
Keitel Wilhelm (1882-1946)
84.
Kennedy John Fitzgerald (1917-1963)
85.
Kim Ir Sen (1912-1994)
86.
Komenský Jan Amos (1592-1670)
87.
Konstantin (827-869)
88.
Kosmas (1045-1125)
89.
Kramář Karel (1860-1937)
90.
Křižík František (1847-1941)
91.
Kutlvašr Karel (1895-1961)
92.
Ladislav Pohrobek (1440-1457)
93.
Lanna Vojtěch (1805-1866)
94.
Lee Robert Edward (1807-1870)
95.
Lenin Vladimír Iljič (1870-1924)
96.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
97.
Li Syn Man (1875-1965)
98.
Lincoln Abraham (1809-1865)
99.
Ludvík Jagellonský (1506-1526)
100.
Ludvík XVI. (1754-1793)
101.
Luther Martin (1483-1546)
102.
MacArthur Douglas (1880-1964)
103.
Mao Ce-tung (1893-1976)
104.
Marie Terezie (1717-1780)
105.
Marius Gaius (156-86 př.n.l.)
106.
Marshall George Catlett (1880-1959)
107.
Matyáš z Arrasu (zemřel 1352)
108.
Mazarin Jules (1602-1661)
109.
Melantrich Jiří z Aventina (1511-1580)
110.
Metternich Klemens Lothar (1773-1859)
111.
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
112.
Milíč Jan z Kroměříže (?-1374)
113.
Molotov Vjačeslav Michailovič (1890-1986)
114.
Moltke Helmuth von (1848-1916) mladší
115.
Montgomery Bernard Law (1887-1976)
116.
Muhammad (570-632)
117.
Mussolini Benito (1883-1945)
118.
Myrón (žil v 5.století př.n.l.)
119.
Myslbek Josef Václav (1848-1922)
120.
Napoleon I. (1769-1821)
121.
Napoleon III. (1808-1873)
122.
Osuský Štefan (1889-1974)
123.
Patton George Smith (1885-1945)
124.
Paulus Friedrich (1890-1957)
125.
Periklés (495-429 př.n.l.)
126.
Pétain Philippe (1856-1951)
127.
Petr I. Veliký (1672-1725)
128.
Pizzaro Francisco (1475-1541)
129.
Preiss Jaroslav (1870-1946)
130.
Prokop Holý (?-1434)
131.
Přemysl Otakar I. (1155-1230)
132.
Pýthagorás (narozen mezi 580-570 př.n.l.)
133.
Quisling Vidkun (1887-1945)
134.
Radecký Josef (1766-1858)
135.
Rašín Alois (1867-1923)
136.
Ribbentrop Joachim von (1893-1946)
137.
Richelieu Armand Jean du Plessis (1585-1642)
138.
Rommel Erwin (1891-1944)
139.
Roosevelt Franklin Delano (1882-1945)
140.
Rostislav (vládl 846-870)
141.
Rudolf II. (1552-1612)
142.
Saladin (1138-1193)
143.
Schlieffen Alfred von (1833-1913)
144.
Skorzeny Otto (1908-1975)
145.
Solón (640-560 př.n.l.)
146.
Soukup František (1871-1940)
147.
Spartakus (zemřel v roce 71 př.n.l.)
148.
Stalin Josif Visarionovič (1879-1953)
149.
Stříbrný Jiří (1880-1955)
150.
Svoboda Ludvík (1895-1975)
151.
Šrámek Jan (1870-1956)
152.
Šrobár Vavro (1867-1950)
153.
Švehla Antonín (1873-1933)
154.
Tiso Josef (1887-1947)
155.
Tito Josip (1892-1980)
156.
Tomáš ze Štítného (1333-1405)
157.
Trockij Lev Davidovič (1879-1940)
158.
Truman Harry Shippe (1884-1972)
159.
Udržal František (1866-1938)
160.
Václav (907-929/935)
161.
Vasco da Gama (1469-1524)
162.
Viest Rudolf (1890-1945)
163.
Viktor Emanuel II. (1820-1878)
164.
Vilém I. (1797-1888)
165.
Vilém I. Dobyvatel (1035-1087)
166.
Vilém I. Oranžský (1533-1584)
167.
Vilém II. (1859-1941)
168.
Vitruvius Pollio (žil v 1. století př.n.l.)
169.
Vladislav Jagellonský (1456-1516)
170.
Vratislav II. (?-1092)
171.
Wilson Thomas Woodrow (1856-1924)
172.
Wycliff John (Jan Viklef, 1320-1384)
173.
Zápotocký Antonín (1884-1957)
174.
Zbyněk Zajíc z Házmburku (1376-1411)
175.
Zikmund Lucemburský (1368-1437)
176.
Žofie Bavorská (?-1425)

Úryvek

"Absolon Karel (1877 – 1960)

univerzitní profesor a vynikající český paleontolog. Průkopník bádání v Moravském krasu (objev Věstonické Venuše) a na jižní Moravě. Pracoval na univerzitě i v brněnském ústavu Anthropos. Zajímal se o poznávání starší doby kamenné, vývoj člověka a zkoumání jeskyní.

Adenauer Konrad (1876-1967)

německý politik a státník. Pocházel ze skromných poměrů, pracoval jako právník, angažoval se v katolické straně CDU a v letech 1917-1933 působil jako primátor Kolína nad Rýnem. Po nástupu nacistického režimu byl svých funkcí zbaven a v roce 1944 dokonce krátkodobě vězněn. Po skončení druhé světové války se účastnil prací na přípravě ústavy západoněmecké republiky. V roce 1949 se stal prvním německým kancléřem a vydržel v této funkci až do roku 1963, kdy z úřadu odešel. Byl předsedou CDU od roku 1950 do roku 1966. Dovedl Spolkovou republiku Německo ke vstupu do NATO a do Evropského hospodářského společenství.

Alexandr Veliký (356-323 př.n.l)

makedonský vojevůdce a král. V mládí byl jeho učitelem Aristoteles. Makedonským králem se stal po smrti svého otce v roce 336 př.n.l. Podnikl tažení proti Thrákům a Illyrům, aby zajistil své severní hranice, povstání v pevninském Řecku zlikvidoval v roce 335 př.n.l. zničením Théb. V roce 334 př.n.l. podnikl své velkolepé tažení proti Persii. V květnu 334 př.n.l. u Gráníku porazil vojsko maloasijských satrapů, po vítězství u Issu v roce 333 př.n.l. dobyl fénická města v Malé Asii, v roce 332 př.n.l. vtáhl jako osvoboditel do Egypta, kde založil v deltě Nilu město Alexandrii. V roce 331 př.n.l. uštědřil konečnou porážku perskému králi Dáreovi III. u Gaugamél. Vtáhl do Babylonu, Persepole i Sús a stal se pánem celé Persie. V letech 328-325 podnikl tažení přes pohoří Hindúkuš do Indie. Zemřel náhle, pravděpodobně na zimnici, když se snažil reorganizovat říši a když připravoval další válečná tažení. Po jeho smrti došlo k boji o nástupnictví mezi jeho vojevůdci.

Antonescu Ion (1882-1946)

rumunský voják a politik. V roce 1933 se stal šéfem generálního štábu rumunské armády, v letech 1937-1938 zastával post ministra obrany. V září 1940 donutil rumunského krále Carola II. k abdikaci a sám sebe prohlásil za vůdce rumunského státu. Svou politiku orientoval proněmecky a v roce 1941 po boku Německa vstoupil do války proti Sovětskému svazu. V srpnu 1944 byl zatčen, odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny a popraven.

Archimédés (287-212 př.n.l.)

řecký matematik, největší matematik starověku. Narodil se v Syrakusách jako syn dvorního astronoma, studoval v Alexandrii. Zabýval se nejen matematikou, ale i fyzikou, mechanikou a astronomií. Ve všech těchto oborech dosáhl velkých objevů. Stanovil mimo jiné obvod a obsah kruhu, objevil hydrostatický princip (Archimédův zákon). Jeho objevy z mechaniky nalezly široké praktické uplatnění jak v každodenním lidském životě, tak i ve vojenství. Když byly Syrakusy za 2. punské války obléhány Římany, sestrojil řadu obranných strojů, kterými ničil římské námořnictvo. Traduje se, že byl zabit římským vojákem, právě když se věnoval řešení nějaké geometrické úlohy, kterou měl nakreslenu v písku."

Poznámka

Životopisy jsou zpracovány v rozsahu několika vět až půl strany. Součástí práce jsou podobizny osobností, rozsah čistého textu činí cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23624
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse