Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Média a komunikace - anglicky

Média a komunikace - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika novin - jejich druhy, znaky, bulvární a seriózní tisk, periodika. Rádio - soukromé a veřejnoprávní stanice, skladba vysílání, specializované stanice, proč lidé tak rádi poslouchají rádio. Televize - veřejnoprávní a soukromé televize, satelitní vysílání, programová skladba. Internet - stručná charakteristika.

Obsah

1.
Charakteristika novin
2.
Rádio
3.
Televize
4.
Internet

Úryvek

"TV
The popularity of television has increased since its beginning. This media is very young, first TV transmission was in our republic in 1954. Now exist many channels. We can divided them to two groups similar as radio. First group are state channels, such as Czech Television with her two channels – Czech Television 1 and 2. These channel are financed from charge, which we pay for each TV box in our flats. Main task of these channel is inform and educate people. Next part of channels are channels private. In Czech Republic exist two main private channels – Nova and Prima. These channels are financed from advertising. Next group of channels are satellite’s channels. I can appoint from famous Music Television – famous MTV. Special group are cable’s channels. We must pay monthly charge, if we want watch these channels. I can appoint from famous channel HBO."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4440fb2b91080.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
4.The_media_and_communications.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse