Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Média a publicistický styl - maturitní otázka 7/15

Média a publicistický styl - maturitní otázka 7/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručné výpisky definují publicistický styl a jeho druhy. Poté jen okrajově zmiňují jazyk daného stylu. Poslední část krátce zmiňuje další pojmy z oblasti, jakými jsou kurziva, nebo glosa. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Popis - maturitní otázka 6/15, následující Informační slohové popisy a útvary - maturitní otázka 8/15.

Obsah

1.
Definice
2.
Útvary stylu publicistického
2.1
Zpravodajství
2.2
Úvodník
2.3
Článek
2.4
Komentář
2.5
Fejeton
3.
Slovní zásoba
4.
Pojmy

Úryvek

“Útvary stylu publicistického:

Zpravodajství:
- nejdůležitější v novinách
- nevelký rozsah, bez citového zabarvení
- jednoduché jazyk.prostředky
- působivost

Úvodník:
- nejdůležitější aktuální info.
- na čelním místě

Článek:
- delší příspěvek publicistického stylu
- cíl: nejen informovat, ale i vzbudit pozornost, zájem"

Poznámka

Práce postihuje jen základní rysy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a9c0ebb7da7.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Media_a_publicisticky_styl.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse