Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Média v reklamě

Média v reklamě

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autorka nastiňuje otázku volby nejvhodnějšího propagačního média. Věnuje se jednotlivým druhům médií, jako je televize, noviny a časopisy, rozhlas, reklama na internetu. Nezapomíná ani na venkovní reklamu, v rámci které se zabývá nejen billboardy a reklamou na dopravních prostředcích, ale neopomíjí ani další venkovní média (výkladní skříně, sportoviště atd.). Práce poskytuje jasnou charakteristiku jednotlivých druhů médií se všemi jejich klady a zápory. Poslední část řeší problematiku úspěšnosti reklamy. Zde autorka rozebírá kritéria její důvěryhodnosti, cílovou skupinu, přitažlivost reklamy či její propagaci známou osobností.

Obsah


1.
Reklama a média
2.
Volba vhodného média
3.
Charakteristika druhů médií
3.1.
Televize
3.2.
Noviny a časopisy
3.3.
Rozhlas
3.4.
Internet
3.5.
Venkovní reklama
3.5.1.
Billboard
3.5.2.
Reklama na dopravním prostředku
3.5.3.
Další venkovní média
4.
Kritéria úspěšné reklamy

Úryvek

"Prvním médiem, na které se ve své práci blíže zaměřím, bude televize. Ta patří mezi masová média. Televize je nejmocnějším reklamním a komunikačním médiem. Je vhodná pro oslovení co nejširší populace, pro zprostředkování emocionálních informací, méně vhodná je pro přenos většího množství informací.
Mezi klady televize jako média reklamy patří široká sledovanost, která dává předpoklad k úspěšnému využití televize jako média reklamy. Pro oslovení konkrétních cílových skupin hraje důležitou roli vysílací čas jednotlivých pořadů. Například reklamu na automobil je vhodné zařadit před nebo za pořad Autosalon, který vysílá televize Prima. Dalším kladem televize je emocionální působení. To je dáno technicky tím, že televizní přijímač je zařízení schopné přijímat zvuk a obraz vysílaný televizním vysílačem. Mluvené slovo, zvukové efekty, hudba, barevný obraz, to všechno jsou prvky emocionálního působení televize na diváka. Dále má televize jako jedno z mála médií schopnost vyjádřit děj v pohybu. Tato schopnost se projevuje v reklamě její určitou dynamikou, což je divákem velmi příznivě přijímáno. Jiným kladem mohou být relativně nízké náklady na tisíc dosažených kontaktů, které jsou dány širokou sledovaností televize v naší zemi.
Mezi zápory televize z hlediska reklamy patří obtížná selektivita, neboli nižší adresnost z hlediska cílových skupin. Ta je dána širokým záběrem televize. Adresnost se dá zvýšit tím, že televizní reklamu zařadíme do takových časů, kdy se dá očekávat sledovanost konkrétního pořadu určitou cílovou skupinou (sportovní pořady, hudební pořady, pořady pro motoristy či mládež apod.). Dále je televize méně vhodná pro přenos věcných informací. Množství těchto věcných informací je u televize omezeno. Je zcela zřejmé, že například v televizní reklamě na automobil není dost dobře možné během 30 sekund poskytnout divákovi dostatečné množství věcných informací o tomto automobilu. Mezi další negativa televize jako média reklamy patří vysoké náklady na výrobu a odvysílání reklamního spotu. Vysoké náklady na reklamu se promítají jak v ceně výroby televizního reklamního spotu, tak v ceně reklamního vysílacího času. Též je třeba brát v úvahu dobu výroby a delší lhůty rezervace reklamních časů. Dalším záporem je tzv. setting, neboli přepínání dálkovým ovladačem. Ten je sice technickým pokrokem, ale z hlediska televizních reklam a jejich účinnosti je negativem. Možnost operativně přepnout televizní program v průběhu vysílání reklam snižuje jejich účinnost."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse