Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Média v reklamě - rozhlas

Média v reklamě - rozhlas


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá médii v reklamě, a to rozhlasem. Uvádí parametry rozhlasu z hlediska reklamy a klady a zápory rozhlasu jako média reklamy. Závěr patří cenám reklam v rozhlase.

Obsah

1.
Parametry rozhlasu z hlediska reklamy
1.1.
Vybavenost domácností (automobilů) rozhlasovými přijímači
1.2.
Dosah jednotlivých rozhlasových stanic
1.3.
Poslechovost rozhlasu během dne a týdne
1.4.
Poslechovost jednotlivých rozhlasových stanic
1.5.
Legislativní omezení rozhlasového reklamního vysílacího času
2.
Klady a zápory rozhlasu jako média reklamy
3.
Ceny reklam v rozhlase

Úryvek

"Klady a zápory rozhlasu jako média reklamy

• Klady
 Vysoká poslechovost
 Vnímání i při jiné činnosti – často kulisou domácnosti, při níž se odehrávají různé činnost (práce, četba, zábava…) – oproti TV nepůsobí tak rušivě
 Emocionální působení – mluvené slovo, hudba, zvukové efekty
 Mobilnost – poslouchá se doma, v zaměstnání, v autě, na chalupě, v restauraci
 Operativnost – rozhlas umožňuje operativní zařazení reklamy do vysílání během několika hodin.
 Relativně nízké náklady reklamních časů a výroby reklamy – podle výzkumů v Evropě – na TV reklamu je potřeba investovat 8x více, na reklamu v tisku 5x více
• Zápory
 Podvědomé vnímání – doporučuje se zvyšovat intenzitu (minimálně 8-10x), v tisku stačí je intenzita nižší (min. 5x)
 Nemožnost zobrazit výrobek – tzn. nevhodné pro prezentaci nových neznámých výrobků a u výrobků u kterých hraje důležitou roli vzhled
 Méně vhodný pro přenos většího množství informací

Ceny reklam v rozhlase
• Dvě hlediska
 Cena výroby rozhlasového reklamního spotu – v současné době 5000 – 7000 Kč
 Cena pronajatého reklamního vysílacího času – (viz další fólie) – cena kulminuje v rozmezí 7 a 12 hodiny – v závislosti na poslechovosti
- ceny se odvíjí od poslechovosti jednotlivých stanic
- některé stanice nabízejí sponzorský vzkaz – trvá cca 10 sekund – vysílá se na začátku či konci určité relace – spojení reklamy s atraktivním programovým prvkem – podobně jako v TV – ceny… viz rozdané ceníky jednotlivých rádií"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4726539d1aa6b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Media_v_reklame_rozhlas.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse