Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mediace v řešení konfliktů

Mediace v řešení konfliktů

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Terezín

Charakteristika: Tato se práce zabývá mediací jako metodou řešení konfliktů mezi spornými stranami. Hlavním obsahem je charakteristika procesu mediace a vymezení oblasti jejího působení. Zabývá se blíže spornými stranami jako účastníky konfliktu a blíže specifikuje postavu a úlohu mediátora v procesu mediace. Práce popisuje mediační proces a jeho jednotlivé fáze. Vychází z literatury, která je psána českými autory.

Obsah

01.
ÚVOD……………………………………………………..3
02.
VYMEZENÍ A CHARAKTER MEDIACE…………….4
2.1
HISTORIE MEDIACE…………………………………….4
2.2
ROZDÍL MEDIACE A FACILITACE……………………5
2.3
PRINCIPY A CÍLE MEDIACE…………………………...6
2.4
APLIKAČNÍ OBLASTI MEDIACE………………………8
03.
VYMEZENÍ KONFLIKTU…………………………….10
3.1
DRUHY KONFLIKTU…………………………………10
3.2
ŘEŠENÍ KONFLIKTU…………………………………..11
04.
ROLE MEDIÁTORA…………………………………...13
4.1
MEDIAČNÍ STYLY A TECHNIKY…………………….13
4.2
KOMPETENCE MEDIÁTORA…………………………15
4.3
ETIKA MEDIÁTORA…………………………………...16
05.
MEDIAČNÍ PROCES…………………………………..18
5.1
ÚČASTNÍCI A JEJICH VZTAHY………………………18
5.2
FÁZE MEDIAČNÍHO PROCESU………………………20
06.
ZÁVĚR…………………………………………………..23
07.
POUŢITÁ LITERATURA A ZDROJE……….………24

Úryvek

"Dalším rozdílem je identifikace osob při jednáním. V mediačním procesu jsou si osoby většinou vzájemně známy. Vědí, koho se problém týká a s kým se budou při mediaci stýkat. K facilitaci se účastníci vybírají na základě analýzy cílů jednání a účastníci se nemusí znát a nemuseli se ani nikdy setkat. Počet účastníků v procesu facilitace je několik desítek, naopak mediace je komornější záležitostí. Výrazně se liší práce facilitátora a mediátora se skupinou. Facilitátor využívá mnohých kreativních technik (brainstorming, aj.), které jsou později prezentovány v rámci celého fóra. Mediátor musí dbát posilování důvěry mezi stranami a často jedná s každou spornou stranou zvlášť. Svým jednáním se snaží zmírnit negativní emoce a zahrnuje pouze přímé účastníky a jejich právní zástupce (Potočková, 2013). V praxi se část setkáme s termínem facilitativní mediace. Jedná se o základní směr mediace, v němž mediátor pomáhá stranám efektivně komunikovat. Náhledy a postoje stran nehodnotí, soustředí pozornost na potřeby a zájmy stran, pomáhá stranám formulovat dohodu. Tato metoda byla formulována v sedmdesátých letech 20. století, postupně byla metodicky ukotvena a v současnosti je využívána ve všech oblastech společenského života při řešení konfliktů mimosoudní cestou (Šišková, 2012). 2.3 Principy a cíle mediace Jelikož východiska mediace vycházejí z několika vědních oborů (zejména psychologie, sociologie, sociální práce, poradenství, právo, teorii řízení, matematika), je obtížné najít společné univerzální principy, ze kterých jednotlivá pojetí mediace vycházejí. Přesto vzniklo několik základních tezí a těmi jsou: dobrovolnost, důvěrnost a důvěra, změna soupeření na spolupráci, orientace na budoucnost, pochopení odlišností, alternativy, nestrannost a zodpovědnost (Holá, 2003).
~ 5 ~
Dobrovolnost obou stran k mediaci tvoří základní stavební kámen úspěchu. První dohodou mezi stranami se stává dohoda, že se zúčastní mediace, což tvoří prvotní pozitivní kooperaci. Pro všechny účastníky mediace, včetně mediátora, platí zachování důvěrnosti. Ta může být podmíněna ústní nebo písemnou dohodou, týká se hlavně stavu, kdy by proces přešel v soudní spor, kde je odhalení informací z mediačního procesu nežádoucí (Holá, 2003). V souvislosti s řešením konfliktů jsou extrémním řešením kooperace (spolupráce) a kompetice (soupeření). Změna kompetice v kooperaci je žádoucím výsledkem procesu mediace. Motivací ke kooperaci může být závislost lidí na stejném cíli, tím bývá spravedlivé rozdělení hodnot (Holá, 2003)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29713
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse