Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mediální výchovy - sylabus pro Masarykovo gymnázium v Plzni

Mediální výchovy - sylabus pro Masarykovo gymnázium v Plzni

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je zpracování sylabu pro Mediální výchovu na Masarykově gymnáziu v Plzni. Nejdříve je uvedena stručná charakteristika školního vzdělávacího programu gymnázia, poté je analyzováno začlenění Mediální výchovy do jednotlivých předmětů. Text dále obsahuje samostatný návrh obsahu předmětu Mediální výchova.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stručná charakteristika školního vzdělávacího programu
3.
Průřezové téma: Mediální výchova
3.1.
Začlenění mediální výchovy
3.1.1
Český jazyk a literatura
3.1.2.
Zeměpis
3.1.3.
Biologie
3.1.4.
Informatika a výpočetní technika
3.1.5.
Výtvarná výchova
3.1.6.
Cizí jazyky
4.
Vlastní návrh vyučovacího předmětu Mediální výchova
4.1.
Návrh vlastních témat
5.
Srovnání
6.
Závěr

Úryvek

"4. Vlastní návrh vyučovacího předmětu mediální výchova

V předchozí části jsem se zaměřila na primu osmiletého gymnázia. Vzhledem k časové dotaci tohoto předmětu bych upřednosňovala spíše semináře – ideálně 1x 2 hodiny v týdnu. Z vlastní zkušenosti bych určitě třídu rozdělila na 2 skupiny, jelikož při práci s 30 žáky pohromadě bychom nedosáhli požadovaného výsledku. Tyto skupiny by měly výuku rozdělenou po týdnech nebo danou v rozvrhu každý týden, ale v jiné dny. Předmět mediální výchova navazuje a propojuje další předměty a to – Český jazyk a literaturu, Základy společenských věd, Informatiku a výpočetní techniku, Dějepis a Výtvarnou výchovu.

Jak říká RVP : „První a druhý ročník jsou koncipovány jako období, ve kterém si žáci společně osvojují funkční základy středního vzdělání s maturitní zkouškou, které je možno v dalších ročnících různými formami dále rozvíjet, prohlubovat a doplňovat. Z toho důvodu je vzdělávání v 1. a 2. ročníku v převážné většině vzdělávacích oblastí
projektováno jako povinné. “(http://www.rvp.cz/sekce/88)

Jelikož má předmět Mediální výchova za cíl vybavit žáky mediální gramotností, jenutné si stanovit cíle Mediální výchovy. Primární cíle jsou:
• získání představy o fungování médií a jejich strategiích;
• rozvíjení komunikačních schopností;
• využívání žákových schopností při týmové práci;
• schopnost vhodně využívat média jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času;
• zvládnutí vyhledávání informací i v elektronické podobě (internet);
• rozvíjení citlivost vůči předsudkům a zjednodušování informací v médiích;
• uvědomění možnosti svobodného vyjádření a odpovědnosti za způsob prezentace svých názorů;
• dovednost posoudit hodnověrnost informací získaných z internetu

4.1. Návrh vlastních témat
Zde jsem vybrala 10 tematických okruhů s tím, že každému okruhu budou věnovány 3 vyučovací bloky /hodiny"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Tato práce obsahuje překlepy.
Zápočtová práce na předmět Mediální výchova.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17876
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse