Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Melodické tóny - maturitní otázka

Melodické tóny - maturitní otázkaKategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě popisuje melodické tóny. Vypisuje jejich druhy a obsahuje ukázky některých z nich.

Obsah

1.
Melodické tóny
1.1.
Druhy
1.1.1.
Následný akordický tón
1.1.2.
Střídavý tón
1.1.3.
Průchodný tón
1.1.4.
Průtažný tón
1.1.5.
Anticipace , předjímka
1.1.6.
Prodleva
1.1.7.
Ostináto

Úryvek

"Melodické tóny

- tóny, které nejsou součástí akordu
- druhy:
 následný akordický tón
o je součástí znějícího akordu, následuje po některém jiném akordickém tónu
o jeho cílem není vytvoření harmonie, brž výstavba melodie

(noty)

 střídavý tón
o střídá akordický tón horní či spodní sekundou
o akordický tón může být součástí téhož nebo jiného akordu, střídavý tón se však musí vrátit ke stejnému tónu
druhy:
o podle směru- svrchní, spodní
o podle náležitosti k tónině – diatonický, chromatický
o podle počtu současně užitých stř. tónů – jednoduchý, dvojitý, trojitý
o pravidelný - nastupuje na lehké době
o nepravidelný - nastupuje na těžké době

(noty)

 průchodný tón
o sekundovými kroky vyplňuje mezeru mezi akordickými tóny
o stoupající, klesající
o diatonický, chromatický
o jednoduchý, dvojitý, akordický
o pravidelný (na lehké době), nepravidelný"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje noty, které jsou vloženy jako grafický objekt.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://is.muni.cz/th/66426/pedf_m/Funkcni_harmonie_v
_praktickych_prikladech.txt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ba1e9363fec6.zip (138 kB)
Nezabalený formát:
Melodicke_tony_MO.doc (175 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse