Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měnová politika a regulace peněžního oběhu, hotovostní a bezhotovostní styk v ČR

Měnová politika a regulace peněžního oběhu, hotovostní a bezhotovostní styk v ČR

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá měnovou politikou a peněžním oběhem. V úvodu jsou definovány peníze teoretickým a empirickým způsobem, dále se autor věnuje měnovému právu a soustavě českých platidel. Další část pojednává o měnové regulaci České národní banky (ČNB) a jejích nástrojích. Závěr se zaobírá přípravou České republiky na přijetí eura a koncepcí rozvoje peněžního oběhu a ČNB. Součástí práce je prezentace, kde jsou shrnuty základní informace a navíc tabulky, grafy a fotografie týkající se českých peněz.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice peněz
2.1
Teoretická definice
2.2
Empirická definice
2.2.1
Měnové agregáty
2.3
Peněžní teorie
3.
Měnové právo
3.1
Národní měna
4.
Soustav českých platidel
4.1
Hotovostní oběh
4.2
Vývoj českého oběživa
4.3
Ochrana proti padělání
4.4
Bezhotovostní platební styk
5.
Měnová regulace ČNB
5.1
Nástroje přímé
5.2
Nástroje nepřímé
5.3
Repo operace
5.4
Diskontní sazby
5.5
Kursové intervence
5.6
Povinné minimální rezervy
6.
Příprava na přijetí eura
6.1
Národní plán
7.
Koncepce rozvoje peněžního oběhu a ČNB
8.
Závěr

Úryvek

„3.1.1 Vývoj českého oběživa
Koruna česká oslavila v loňském roce 15 let své novodobé historie. Za tu dobu objem oběživa rapidně vzrostl. V roce 1993 došlo k oddělení měny a hodnota hotovosti v oběhu se ke konci roku pohybovala kolem 63 mld. Kč. V roce 2000 bylo hotovosti v oběhu již skoro 184 mld. Kč se stále vzestupnou tendencí. Stejně tak se zvýšila i hodnota peněz v oběhu na konci roku 2008 z předloňských 353 miliard korun na téměř 399 miliard korun. V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu přes tři miliardy korunových bankovek a mincí, tedy přibližně o 80 milionů více než na konci roku 2007, údaje zveřejňuje ČNB.

Růst oběživa rovněž znamenal narůst všech platných bankovek a mincí kromě papírových padesátikorun, jejichž počet se snížil přibližně o 100.000 kusů. Protože ČNB se rozhodla preferovat kovové padesátikoruny. Důvodem byly jednak vysoké zásoby těchto mincí, také ražba mincí je levnější než výroba bankovek a mají delší životnost. O úplném nahrazení papírových padesátikorun kovovými ale ČNB zatím neuvažuje.

Z bankovek je nejvíce 1000 Kč, přes 136 milionů kusů, která je následována bankovkami v hodnotě 200 Kč, kterých je 49 milionů, dále 2000 Kč a 100 Kč. V případě platných mincí dominují v peněžním oběhu koruny a dvoukoruny.

Z pohledu neustálého růstu oběživa a ochrany peněz proti padělání ČNB odpovídá na tento vývoj a moderní trendy. Důvody k těmto krokům jsou především hospodárnost systému, plynulost peněžního oběhu, atd. To dokazuje inovování ochranných prvků bankovek a mincí nebo jejich rušení či nová emise. Od roku 1993 byly zrušeny především všechny haléřové mince a některé bankovky neboť přestaly plnit funkci oběživa. Byly zrušeny haléře o nominální hodnotě 10, 20, 50 Haléřů a dále bankovka o nominální hodnotě 20 Kč. Tyto se již nadále v platném peněžním oběhu nevyskytují a probíhá jejich stahování z oběhu. Rovněž byla ukončena platnost některých bankovek ve smyslu jejich starších vzorů, které již nebyly dostatečně chráněny proti padělání a pozměňování a současně byly vydány vzory nové. Jedná se o bankovky v nominální hodnotě 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč zejména vzorů z roku 1993. Postupně jsou vydávány tedy jejich vzory nové jako v poslední době bankovky 1000, 2000, 500 Kč přičemž bankovka o hodnotě 1000 Kč vyhrála cenu bankovka roku 2008 a spolu s ostatními novými vzory patří ke světové špičce v oblasti ochrany proti padělání. Mezi lidmi přitom stále zůstává téměř 1,5 miliardy haléřových mincí za přibližně 346 milionů korun a také papírové dvacetikoruny, kterých je stále mezi lidmi 5,3 milionu kusů za více než 105 milionů korun. Jak už jsem se zmínil výše po uplynutí doby, kdy je možné tyto bankovky a mince vyměnit si ČNB zbytek připíše jako zisk a odečte je z peněžního oběhu.

3.1.2 Ochrana proti padělání
Jak jsem uvedl ČNB se snaží zamezit padělání a pozměňování zákonných peněz na území ČR. Děje se tak cestou ochrany tedy prevence a cestou represe tedy odhalování a potírání padělatelů ve spolupráci s policií ČR. Ochranné prvky bankovek lze rozlišit například podle skupiny jejich uživatelů pro snadné odhalení padělků, tedy ochranné prvky pro nejširší veřejnost (zjistitelné pouhým okem), pro odbornou veřejnost (zjistitelné jednoduchými pomůckami), pro profesionály (zjistitelné složitějšími přístroji), pro zpracování v centrální bance (zjistitelné speciálními senzory) a speciální ochranné prvky k ovlivnění činnosti reprodukčních zařízení (znemožňující nebo ztěžující kopírování, skenování, grafickou úpravu a tisk). Kvalita padělaných peněz se rozlišuje podle stupnice velmi nebezpečný, nebezpečný, zdařilý, méně zdařilý, neumělý. Existující padělky bankovek jsou většinou oproti padělkům světových měn méně zdařilé a snadněji rozpoznatelné.
V roce 2008 bylo na území České republiky zadrženo 4 584 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí všech měn z toho 3 039 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí. Přičemž bylo do současné doby zaznamenáno jenom minimum padělků nově emitovaných vzorů bankovek 1000 Kč (4 kusy) a emise 2000 Kč (25 kusů).

Množství zadržených padělaných českých mincí se zvýšilo, v roce 2008 jich bylo zadrženo166 kusů oproti 141 kusům z roku 2007. Nejčastěji padělány mince o nominální hodnotě 2 a 20 Kč.
Naprostá většina padělků českých bankovek zadržených v loňském roce byla stejně jako v předchozích letech vytištěna na inkoustových tiskárnách (téměř 88 %). V roce 2008 bylo zadrženo celkem 2813 českých bankovek. Nejčastěji padělanou bankovou v roce 2008 byla tradičně bankovka 1000 Kč a druhou nejvíce padělanou bankovkou 500 Kč. Nejméně padělanými bankovkami jsou 50, 5000 a 2000 Kč. Také bylo zadrženo 60 kusů pozměněných bankovek a mincí.

Celková hodnota padělků činila 2,29 milionu Kč (v roce 2007 to bylo pouze 1,62 milionů Kč), přesto to bylo pouze 3039 kusů padělaných bankovek a mincí z více než 3 miliard kusů v oběhu. Z toho bylo 2 813 kusů zadržených padělků bankovek ve srovnání s 360,5 milióny kusů v oběhu (cca 1 padělek na 128 000 ks v oběhu). Lze tedy konstatovat, že riziko přijetí padělaných a pozměněných peněz v hotovostním platebním styku je v ČR na nízké úrovni.“

Poznámka

Část práce je ve formátu MS PowerPoint (*.ppt). Práce obsahuje tabulky, grafy a fotografie. Čistý text práce dosahuje cca 19 stran. Práce obsahuje chyby v interpunkci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18079
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse