Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měnové krize

Měnové krize

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá měnovou krizí. V prvních kapitolách jsou definovány základní pojmy a uvedeny možné příčiny měnových krizí. Dále se autor zaobírá teoretickým modelem měnové krize, výskytem více krizí a jejich přetékáním. V závěrečné části jsou popsány důsledky měnových krizí, včetně jejich makroekonomických dopadů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice relevantních pojmů
2.1
Fixní kurz a jeho režimy
2.2
Finanční krize
2.3
Bankovní krize
3.
Příčiny měnových krizí
4.
Teoretický model měnové krize
5.
Výskyt více krizí
5.1
Monzunový efekt
5.2
Efekt přetékání
5.3
Čistá nákaza
5.4
Proč dochází k masovému útoku na měnu
6.
Důsledky měnových krizí
6.1
Bankovní odvětví
6.2
Podniková sféra
6.3
Centrální autority
6.4
Makroekonomické dopady
7.
Závěr
8.
Zdroje

Úryvek

"6 Důsledky měnových krizí
Měnové krize se nepromítají pouze na devizové trhy. Mohou mít a často také mají dalekosáhlé důsledky v postižených zemích. Dochází k bankrotům v podnikové sféře, k hlubokým hospodářským recesím a také k růstu nezaměstnanosti.

6.1 Bankovní odvětví
Měnové krize jsou často spojeny s krizemi bankovními, pak se hovoří o „dvojité krizi“. Bankovní krize může předcházet krizi měnovou a nebo také po ní až následovat. Bankovní krize před měnovou krizí jenom podporuje devalvační očekávání a nedůvěru investorů v danou ekonomiku. V druhém případě je bankovní krize následkem krize měnové. Zde je bezprostředním dopadem na bankovní odvětví znehodnocení měnové kurzu, íky němuž rostou bance závazky uzavřené v cizí měně, s tím spojené splátky těchto dluhů. Uvážím-li, že se kurz znehodnotí mnohdy v řádu desítek až stovek procent, jedná se o nemalé náklady. V režimu fixního dlouhodobého fixního kurzu často banky opomíjejí pojištění proti kurzovým rizikům. Aby bylo možno tyto závazky splatit je nutno stahovat své pohledávky a snížit plnění závazků ostatních. V případě měnových krizí se tak však neděje. Dlužníci bank se nacházejí ve špatné ekonomické situaci a je pro ně velmi těžké dostát svým závazkům. Děje se tak např. z důvodu znehodnocení kurzu (růst nákladů), kvůli restrikci domácí poptávky, atd. Banky také trpí díky nekvalitně poskytnutým půjčkám, které se nyní vykazují jako vysoce neefektivní a díky splasknutí cen nemovitostí. Banky poskytují půjčky na tyto aktiva, které sami drží v podobě portfoliových investic. Snížení plnění ostatním subjektům není možné, neboť většina subjektů se snaží svá aktiva z bank převádět do jiných forem aktiv a tak optimalizovat svoje portfolio. Hrozí tedy reálný run na banky. Za těchto okolností se situace bank dosti vyhrocuje a není divu, že některé z nich těmto tlakům podlehnou.

6.2 Podniková sféra
Měnové krize se promítají do podnikové sféry přímo a nepřímo.
Měnová krize ovlivňuje podniky přímo opět přes znehodnocení kurzu domácí měny v podobě růstů nákladů spojených s importem vstupů. Zvyšují se také závazky a úroky z nich pakliže jsou splatné v cizích měnách. Na druhé straně ale znehodnocení kurzu zvyšuje konkurenceschopnost domácích výrobků na zahraničních trzích a tím je stimulován export.
Nepřímo jsou podniky ovlivňovány díky domácí fiskální a monetární restrikci. Fiskální restrikce škrtí domácí poptávku (přes úspory vlády, omezení transferů domácnostem). Může se tak také dít v důsledku zvýšení daní. Monetární restriktivní politika je zaměřena na udržení nízké míry inflace. Děje se tak přes zvýšení úrokových sazeb. Ty ale způsobují, že jsou dodatečné úvěry, které by podnikům pomohli z této nesnadné situace, pro podniky příliš drahé. Pokud jsou stávající závazky podniků vázány na pohyblivou úrokovou míru, zvýší se splátky podniků také výrazným způsobem. Do agregátní poptávky se také promítají pesimistická očekávání. Podniky, ale i domácnosti z obavy před budoucím vývojem jsou zdrženlivé ve svých investicích, resp. spotřebních výdajích. V neposlední řadě jsou podniky ovlivněny situací v bankovní sféře. Jedná se o nedostatek úvěrových zdrojů, bankroty bank, zvýšené náklady.

6.3 Centrální autority
Následky měnových krizí se odrážejí na úrovní centrálních autorit do hospodaření centrální bank a její měnové politiky a do veřejných financí.
Měnová krize obvykle způsobí u centrální banky úbytek devizových rezerv v důsledku kurzových intervencí. Změna devizových rezerv vede ke změně peněžní báze a ke kolísání peněžní zásoby. V případě restriktivní politiky je dalším opatřením centrální banky zvýšení úrokových sazeb. Před krizí pomáhají vysoké úrokové sazby brzdit odliv kapitálu ze země. V případě, že se banka snaží doplnit své ztracené devizové rezervy, emituje domácí měnu, za kterou devizi nakoupí. Dochází tak k měnové expanzi. K nákupu potřebného množství deviz je však potřeba daleko větší množství domácí měny, neboť ta je po krizi znehodnocena. Monetární expanze je v rozporu s nápravnými opatřeními, která vyžadují monetární restrikci pro udržení inflace a obnovení důvěry zahraničních investorů."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Byla vytvořena k modulu Makroekonomie pro Brno International Business School, BA (Hons) in Business Management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20159
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse