Měření


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce měří "V" křivky synchronního generátoru pro tři různé výkony.

Obsah

1.
Schéma zapojení
2.
Postup měření
3.
Tabulky
4.
P = 0 W
5.
P = 2 * 35 * 18 W
6.
P = 2 * 35 * 34 W
7.
Hodnoty odečtené z grafu
8.
Závěr

Úryvek

“postup měření :

Zapojíme zadané přístroje dle schématu . Zapneme Motor pohánějící derivační dynamo . Nastavíme příznivě jeho hodnotu . Připojíme žárovky , kterými budeme zjišťovat správné fázování . Pro správné fázování máme čtyři podmínky : 1)sled fází , 2) stejné napětí , 3) stejná frekvence , 4) stejná hodnota napětí . Po splnění všech těchto podmínek všechny žárovky zhasnou a můžeme spustit generátor . Po spuštění nastavíme požadované hodnoty budícího proudu a odečítáme ostatní hodnoty proudu u transformátorů . Vyjdou nám hodnoty , které vyneseme v grafu na milimetrový papír . Křivky připomínají písmeno „V“ . Proto je podle něho také nazýváme . Při zvyšování budícího proudu se výkon wattmetru W2 zvyšuje a W1 snižuje . Při snižování budícího proudu je tomu naopak."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46b2f72dbb745.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
V_krivky.doc (129 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse