Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření 3 fázového výkonu jedním wattmetrem - protokol laboratorního cvičení

Měření 3 fázového výkonu jedním wattmetrem - protokol laboratorního cvičení


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný protokol laboratorního cvičení, jehož úkolem bylo změřit třífázový výkon jedním wattmetrem. Součástí práce je výčet použitých přístrojů, schéma zapojení, postup měření, tabulky odečtených hodnot a závěr.

Obsah

1.
Zadání
2.
Teoretický rozbor
3.
Schéma zapojení
4.
Postup měření
5.
Tabulky
6.
Výpočet
7.
Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:
Zapojeni se hodí jen pro výkonově souměrné soustavy, tedy pro případ, že P1=P2=P3. Zapojení s nulovým vodičem použijeme, je-li vyveden nulový bod. V opačném případě musím umělou nulo vytvořit. Aby byla splněna podmínka vytvoření umělé nuly, musí platit, že předřadné odpory budou mít stejnou velikost, jakou má napěťová cívka wattmetru."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a vrozce. V čistém textu by to byla zhruba polovina strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a657fb93753.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_3_faze.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse