Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření četnosti impulsů Geigerovým-Müllerovým počítačem, ověření Poissonova rozdělení - fyzikální protokol

Měření četnosti impulsů Geigerovým-Müllerovým počítačem, ověření Poissonova rozdělení - fyzikální protokol


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd, Plzeň

Charakteristika: Tato práce obsahuje protokol z fyzikálního praktika. Věnuje se jevům jaderné fyziky, jako je Poissonův zákon, nebo Gaussův zákon. Zabývá se potřebnými poznatky teorie pravděpodobnosti. Popisuje měření s důrazem na volbu intervalů, i samotný postup měření.

Obsah

1.
Měřící potřeby
2.
Obecná část
3.
Potřebné poznatky z teorie pravděpodobnosti:
4.
Měření
5.
Postup měření

Úryvek

"Potřebné poznatky z teorie pravděpodobnosti:

Jestliže provádíme měření a určitý jev J se vyskytne v A případech, pak A nazýváme absolutní četnost jevu J. Jestliže celkový počet měření je N, pak podíl A/N je relativní četnost.
Pravděpodobnost P je limitou relativní četnosti pro N jdoucí do nekonečna.

střední hodnota naměřených výsledků m1, …, mn, pak mírou rozptylu (fluktuace) hodnot m1, …, mn kolem střední hodnoty je střední kvadratická odchylka

Dále se zavádí směrodatná odchylka - (absolutní fluktuace) veličiny m

relativní směrodatná odchylka (relativní fluktuace)

Poissonův zákon, nebo též Poissonova fluktuace je vyjádřen vztahem (1)

Tato formule obecně říká: je-li střední hodnota měřené veličiny , pak pravděpodobnost P(k), že naměříme hodnotu k, je dána vztahem (1). Z této formule se odvozuje, že velikost směrodatné odchylky pro veličinu, která se řídí Poissonovým rozdělením je (2)

a relativní směrodatná odchylka je

Postup měření

Před zapnutím přístroje ROBOTRON 20046 zkontrolujeme vypnutí vysokého napětí a nastavení regulátoru vysokého napětí na minimum. Po zapnutí nastavíme všechny potřebné parametry (včetně hodnoty vysokého napětí a krátkého časového intervalu). Pak provádíme sérii měření ve zvoleném časovém intervalu, zaznamenáváme jednotlivé hodnoty počtu pulsů, údaj vždy vynulujeme a opakujeme cca 600 krát."

Poznámka

Tato práce obsahuje vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fyzx0005.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_cetnosti_impulsu.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse