Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření charakteristik asynchronního motoru

Měření charakteristik asynchronního motoru


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá měřením momentové charakteristiky asynchronního motoru. Z výsledků je sestrojen graf momentu a otáček.

Obsah

1.
Postup měření
2.
Schéma zapojení
3.
Tabulka
4.
Graf
5.
Závěr

Úryvek

“Postup měření :

Jmenovitý moment jsme vypočítali ze vzorce .
Na měniči nastavíme kmitočet 50Hz a dynamem zatížíme mechanicky motor tak,až otáčky klesnou na jmenovité.
V tomto režimu odečteme IB a IK. Protože moment dynama je úměrný máme možnost měnit mechanický výkon motoru na hřídeli.Dynamem zatěžujeme motor od 0 do 0,8A. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulku, schéma a graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46af909c11534.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristiky_asynchronni_motor.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse