Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření charakteristik tyristoru

Měření charakteristik tyristoru


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce vypočítává a tabulkami dokládá tyto charakteristiky tyristoru.

Obsah

1.
Schéma zapojení
2.
Teoretický rozbor
3.
Postup měření
4.
Tabulky
4.1
Spínací proud IGT a spínací napětí UGT řídící el ektrody pro stejnosměrné blokovací napětí UD=2až30V
4.2
Propustná charakteristika UT=f(IT)
4.3
Přídržný proud IH
4.4
Blokovací charakteristika ID=f(UD) při IG=0
4.5
Závěrná charakteristika IR=f(UR) při IG=0

Úryvek

“Postup měření:
Tyristor zapojíme do obvodu dle schématu a)b)c). Nastavíme na zdroji G1 požadované napětí. Na druhé zdroji zvyšujeme napětí na řídící elektrodě až do doby, kdy se tyristor otevře. V tu chvíli odečteme napětí na voltmetru V2 a proud na ampérmetru A2. Takto pokračujeme pro všechny zvolené napětí.
Za druhé budeme měřit propustnou charakteristiku. Otevřeme tyristor zvýšením napětím zdroje G2. Ponecháme jej otevřeným a nastavíme první hodnotu proudu IT a odečteme napěti. Toto opakujeme po krocích 0,2 A až do proudu 1A.
Za třetí měříme přídržný proud tyristoru. Na zdroji G1 nastavíme dostatečné napětí, aby tyristor zůstal sepnutý i po odpojení zdroje G2. Odpojíme G2 a začneme snižovat napětí G1, ve chvíli, kdy tyristor odepne, tak odečteme přídržný proud. Pro omezení chyby odečítáme třikrát."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46af8f9ead82b.zip (45 kB)
Nezabalený formát:
Tyristor.doc (696 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse