Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření fázového posuvu - protokol laboratorního cvičení

Měření fázového posuvu - protokol laboratorního cvičení


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Měření fázového posuvu bylo zadáním laboratorního cvičení, jehož vypracování obsahuje zadání, použité přístroje, schéma zapojení, postup měření, tabulky odečtených hodnot a fázorové diagramy.

Obsah

1.
Zadání
2.
Popis zapojení
3.
Tabulky
4.
Teoretický rozbor

Úryvek

"Přestože ideální cívka nemá činný odpor, přece je proud jí procházející omezen. Z toho plyne, že tedy i ideální cívka má určitý odpor, který však nemá povahu činného odporu. Nazývá se indukční reaktance a označuje se Xl.
Skutečná cívka se v obvodu střídavého proudu nechová jako čistá indukčnost, protože vždy má činný odpor na kterém vznikají ztráty. Vlivem těchto ztrát vznikajících v cívce je výsledný fázový posuv  napětí U proti proudu I menší než 90° o úhel ,který nezýváme ztrátový úhel cívky. Pro skutečnou cívku můžeme náhradní schéma a k němu fázorový diagram, který dovolí určit činitel ztráty cívky tg."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a výpočty. V čistém textu by se jednalo o max. 1 stranu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a657c3bc255.zip (59 kB)
Nezabalený formát:
Fazovy_posuv.doc (1288 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse