Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření hysterezní smyčky

Měření hysterezní smyčky


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá měřením a charakteristikou průběhu hysterezní křivky dynama.

Obsah

1.
Schéma zapojení
2.
Postup měření

Úryvek

“postup měření :

Obvod zapojíme podle schématu.Na zdroji nastavujeme velikost proudu IB a odečítáme hodnotu UB na voltmetru V3.Poprvé nastavujeme velikost IB 0A a zvyšujeme vždy o 0,1A , potom od nejvyšší naměřené hodnoty klesáme až do záporných hodnot.Nakonec od nejnižší hodnoty opět stoupáme nahoru."

Poznámka

Obsahuje tabulku a graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46b2f6bb16bb1.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Hysterezni_smycka.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse