Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření kapacity a indukčnosti můstkem a rezonančním měřičem - protokol laboratorního cvičení

Měření kapacity a indukčnosti můstkem a rezonančním měřičem - protokol laboratorního cvičení


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Vypracovaný protokol laboratorního cvičení na téma měření kapacity a indukčnosti můstkem a rezonančním měřičem obsahuje popis použitých přístrojů, schéma zapojení, postup měření, tabulku s naměřenými hodnotami a závěr.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Teoretický rozbor
4.
Postup měření
5.
Tabulk
6.
Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:
Rezonanční metodou lze měřit kapacitu kondenzátorů a indukčnost cívek. Vytváříme paralelní obvod, který musíme seřídit do rezonance změnou jmenovité hodnoty veličiny na stupnici nebo změnou kmitočtu měřícího generátoru. Stav rezonance je v našem případě indikován elektronickým voltmetrem a rezonanci poznáme podle výchylky ručky na znak max (nebo 0). Rezonanční měřiče se hodí k měření malých kapacit a indukčností v pásmu vysokých kmitočtů."

Poznámka

Práce se sestává hlavně z tabulky a schématu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a6572a194e8.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_kapacity.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse