Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem

Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá měřením kapacity voltmetrem a ampérmetrem. Autor měří kapacitu daných kondenzátorů voltmetrem a ampérmetrem, vypočítává absolutní chybu a procentní chybu a porovnává ji s výrobní.

Obsah

1.
Teoretický rozbor
2.
Popis měření
3.
Tabulky
4.
Schéma zapojení
5.
Příklady výpočtů
6.
Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:
Je-li ztrátový úhel kondenzátoru menší než 0,01 a nepožadujeme-li přesnost výsledků lepší než 3%, lze užít k měření kapacity voltmetr a ampérmetr třídy 0,5. Při známé frekvenci platí:

Popis měření:
Pro měření napětí použijeme voltmetr s velkým vnitřním odporem, aby jeho proud byl ve srovnání s proudem kondenzátoru zanedbatelný (cca 0,001 IC)."

Poznámka

Práce je založena na výpočtech, schématech a tabulkách. Téma je vypracováno na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468fadc0a06a9.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_voltmetrem_a_ampermetrem.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse