Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření kmitočtu

Měření kmitočtu


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce vypočítává kmitočty a srovnává přesnost měření osciloskopem a čítačem.

Obsah

1.
Zadání
2.
Postup měření
3.
Schéma
4.
Použité vzorce
5.
Teoretický rozbor
6.
Závěr

Úryvek

“Postup měření : Nejprve zapojíme obvod podle uvedeného schématu.Po zapojení a zapnutí všech přístrojů můžeme začít měřit kmitočet. Na čítači si nastavíme měření kmitočtu Fx a opíšeme ho do tabulky. Po té ho přepneme pro měření času Tx a také ho opíšeme do tabulky. Pomocí generátoru známého kmitočtu si na oscilátoru nastavíme určitý obrazec a snažíme se ho zastavit, abychom mohli spočítat kolikrát se protína s osou X a Y . Nakonec na číslicovým měřiči kmitočtu přečteme hodnotu naměřeného kmitočtu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a8f372aada6.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_kmitoctu.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse