Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření na trojfázovém asynchronním motoru - laboratorní protokol

Měření na trojfázovém asynchronním motoru - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Protokol se zabývá zatěžovací zkouškou provedenou na trojfázovém asynchronním stroji. V podsynchronním režimu pro zatížení 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.50, 0.25 a 0.10 násobku jmenovitého momentu stroje pomocí trojfázového komutátorového dynamometru, při konstantním jmenovitém síťovém napětí. Z naměřených hodnot je vypočítán mechanický výkon, účinnost a skluz stroje.

Obsah

1.
Zadání úlohy
2.
Schéma zapojení
3.
Postup měření
3.1
.Zapojení
3.2
Vypnutí
4.
Tabulka s naměřených a vypočtených hodnot
5.
Seznam použitých vzorců pro výpočty hodnot uvedených v tabulce
6.
Závěr

Úryvek

“7.Závěr:
Výsledky měření jsou zapsány do tabulky naměřených hodnot. Diagramy znázorňují závislosti proudu na proudu činném a proudu jalovém tj. Fázový diagram napětí a proudu („graf a “) a závislost zdánlivého příkonu na příkonu činném tj. fázový diagram napětí a příkonu („graf b “).
Indukční asynchronní motory berou při prvním záběru 5 až 8 krát větší proud než je proud I při dalším provozu motoru. Proto vždy při zapínaní obvodu musí být autotransformátor vytočen na nulovou hodnotu výstupního napětí. Měření proběhlo na motoru 250W/220V. Při měření nebyl motor připojen na zátěž.Účiník byl výrazně menší než povolných 0,8. Tento jev způsobila skutečnost, že motor nebyl podobu měření připojen na zátěž. Případné nepřesnosti výsledků početních a grafický způsobilo zaokrouhlení naměřených a vypočtených hodnot na dva desetinná místa."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3284232e882.zip (597 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_3f_asyn_motor.doc (665 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse