Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření nadproudového relé

Měření nadproudového relé


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce formou výpočtu a tabulky potvrzuje zkoušku proudové stupnice ochranného relé A3T a určuje proudovou odchylku a rozptyl.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Teoretický rozbor
4.
Příklady výpočtů
5.
Tabulka hodnot
6.
Závěr

Úryvek

“Teoretický rozbor:

Měření nadproudového relé A3T je sekundárně nezávislé a lze nastavit proudy 0,2-2In. Měření provedeme pro proudy 4,6 – 8A (In=5A). Ty nastavíme postupně na stupnici proudového článku.
Reostat R nastavíme na největší odpor. Regulačním autografem nastavíme proud menší,nežktyrý je nastaven na nadproudovém článku. Pak proud zvyšujeme reostatem R až se rozběhne nadproudový článek., To je hlášeno rozsvícením žárovky . Přečteme rozběhovou velikost proudu Ir a zapíšeme do tabulky. Pak pomalu proud opadne tj. zhasne žárovka Přikladu zaznamenáme návratovou hodnotu proudu In. Před opakováním měření nastavíme reostat vždy na největší odpor . Pro každou velikost odporu a nadproudu. Článek opakujeme měření 15X"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46adf6e8a319a.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
Nadproudove_rele.doc (1164 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse