Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření oblíbenosti produktu Kofola v Moravskoslezském kraji

Měření oblíbenosti produktu Kofola v Moravskoslezském kraji

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je nejen zevrubné poznání tržní pozice Kofoly a její konkurenční schopnosti pro ostatní colové nápoje, ale i pro pro nápoj světového jména Coca cola. Práce obsahuje také výzkum, na základě kterého autorka potvrzuje nebo vyvrací hypotézy o tomto nápoji.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zájmová oblast
2.1
Totální produkt
2.2
Marketingový mix
2.2.1
Produkt
2.2.2
Cena
2.2.3
Distribuce
2.2.4
Komunikace
2.3
FED Analýza
2.3.1
Funkčnost
2.3.2
Efektivita
2.3.3
Design
2.4
Maslowova pyramida potřeb
2.4.1
Fyziologické potřeby
2.4.2
Bezpečí
2.4.3
Sounáležitost
2.4.4
Uznání
2.4.5
Seberealizace
2.5
Cyklus tržní životnosti
3.
Analýza Makroprostředí
3.1
Demografické prostředí
3.2
Ekonomické prostředí
3.2.1
Inflace
3.2.2
Nezaměstnanost
3.2.3
Ceny
3.3
Přírodní prostředí
3.3.1
Životním prostředím
3.4
Technologické prostředí
3.4.1
Výzkum a vývoj
3.5
Politické vlivy
3.5.1
Zákon o ochranné známce
3.5.2
Zákon o ochraně spotřebitele
3.6
Sociálně kulturní prostředí
3.6.1
Vzdělanost
3.6.2
Tradice národa
4.
Analýza trhu
4.1
Zákazníci
4.2
Konkurence
4.3
Dodavatelé
5.
Metodika výzkumu
5.1
Proces marketingového výzkumu
5.2
Plán marketingového výzkumu
6.
Vyhodnocení DAT
6.1.Vyhodnocení marketingového výzkumu
6.1.1
Zjišťování dodržování pitného režimu u obyvatelstva
6.1.2
Zjišťování preference nealkoholických nápojů
6.1.3
Zkoumání frekvence nákupu colových nápojů
6.1.4
Zjišťování oblíbenosti jednotlivých colových nápojů
6.1.5
Zkoumání konzumace nápoje Kofola
6.1.6
Zjišťování druhů nejčastěji kupovaných nápojů
6.1.7
Hodnocení colových nápojů z hlediska chuti
6.1.8
Hodnocení ceny Kofoly v porovnání s ostatními cenami colových nápojů
6.1.9
Faktory motivace pro koupi Kofoly
6.1.10.
Zjišťování chuťové rozdílnosti a případné preference respondentů mezi čepovanou a balenou Kofolou
6.1.11.
Měření potencionální poptávky po Kofole light
6.1.12
Zjišťování reklamy, která měla u respondentů největší ohlas
6.1.13
Zjišťování volby druhu odchodů pro nákup
6.1.14
Důvody vedoucí spotřebitele k volbě druhu obchodu
6.1.15
Preference velikosti balení nápojů
6.1.16
Znalost nabídky balení v supermarketech
6.1.17
Zjišťování vlivu cen různých velikostí balení na jejich koupi
6.1.18
Demografické údaje
6.2
Vyhodnocení hypotéz
6.2.1
Hypotéza č.1: 70% respondentů staví na první místo v žebříčku oblíbenosti Coca-Colu.
6.2.2
Hypotéza č. 2 : Polovinu dotázaných ovlivňuje při nákupu Kofoly cena.
6.2.3
Hypotéza č. 3 : 60% respondentů nakupuje nápoje v supermarketech.
7.
Závěrečná doporučení
8.
Závěr
9.
Přílohy
9.1
Dotazník
9.2
Prezentace v PowerPointu

Úryvek

“4. ANALÝZA TRHU

Konkrétní trh představuje prostředí, jehož faktory a síly může podnik jako subjekt sám ovlivnit. Veškerá činnost podniku marketingově řízeného je orientována na trh.
U produktu Kofola se jedná o potravinářský trh. Jedná se o spotřební zboží, které je nabízeno v široké škále velikosti balení od 2 l až po 0,33 l.

4.1 Zákazníci
Je velmi těžké blíže specifikovat zákazníka produktu Kofola, jelikož tento nápoj je konzumován od dětí až po důchodce. Zákazníky nelze vymezit, ani podle pohlaví ani podle vzdělání apod..Zákazníci se rozhodují jen na základě svých preferencí pro produkt Kofola.

4.2 Konkurence

Konkurence zahrnuje veškeré skutečné nebo potencionální nabídky, o kterých může zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat. Konkurence představuje střet zájmů subjektů trhu. Konkurenční značky mezi kolovými nápoji jsou především: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola, RC-Cola, Toma-Cola a spousta dalších tržně bezvýznamných výrobců regionálního typu.
Kofola patří mezi produkty pohybující se ve střední třídě co se týče cenové kategorie, ovšem kvalitou a tradicí výroby se řadí mezi produkty nadnárodních značek jako jsou Coca-Cola, Pepsi-Cola. V některých postkomunistických zemích Kofola předčila prodejně Coca-Colu a má také mnohem větší tradici u spotřebitelů.
Z výše uvedeného výčtu konkurentů považujeme za nejvýznamnější konkurenci nadnárodní společnost Coca-Cola, která vyrábí více produktů konkurujících Kofole. Budeme se tedy zabývat strategii a cíly této společnosti.

Cílem této nadnárodní společnosti:
 Maximalizace tržních podílů
 Maximalizace podvědomí o značce
 Maximální pokrytí trhu ( prodej ve všech státech světa )

Silné a slabé stránky Coca-Cola
Mezi nejvýznamnější silné stránky patří:
 Globální působnost této firmy
 Nejdelší tradice výroby s unikátní recepturou
 Největší známost značky na světě
 Patří mezi největší výrobce kolových nápojů na světě
 Coca-Cola si drží největší tržní podíl na světě

Mezi nejvýznamnější slabé stránky patří:
 Velmi nízká flexibilita
 Nepřizpůsobivost značky pro regionální aspekty dané v různých zemích
 Určené pro úzký segment trhu (luxusní zboží)
 Velmi kalorický nápoj s vysokým obsahem kofeinu

Chování na trhu
Firma Coca-Cola se chová velmi agresivně na trhu a je lídrem trhu, diktuje si podmínky, jednak v rámci distribuce, míst ke spotřebě, snaží se prosazovat exkluzivitu ve spotřebě a sankcionuje jejich nedodržování.

4.3 Dodavatelé

Koncentrát firmě Kofola a.s. dodává IVAX Pharmaceuticals s.r.o.( dříve Galena a.s.), kromě dodávek sirupu svým odběratelům (sodovkárnám a pivovarům působícím na českém a slovenském trhu) taktéž koordinuje prodejní a marketingové aktivity spojené s finálním výrobkem – limonádou Kofola. IVAX - ČR, a. s., tak činí z titulu majitele ochranné známky Kofola, kterou v roce 1996 odkoupila od svojí původní mateřské firmy SPOFA, a. s., Praha, která před rokem 1990 sdružovala všechny farmaceutické podniky bývalého Československa do korporace SPOFA.
Nejvýznamnější dodavatelé obalů jsou: Plastic Technologies & Products s.r.o., Veta UH spol. s r.o. , M - Bricol s.r.o. , Avirunion a.s. , ZO Vetropack Moravia Glass a.s., Vetropack Moravia Glass akciová společnost, Alcoa (plechovky)."

Poznámka

Obsahuje tabulky, grafy, výpočty i samotný dotazník.
Část práce je ve formátu MS PowerPoint (*.ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13540
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse