Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření odporů Wheatsonovým můstkem

Měření odporů Wheatsonovým můstkem


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá měřením odporů Wheatsonovým můstkem. Autor uvádí použité přístroje a schéma zapojení. Věnuje se teoretickému rozboru, výpočtům a odečteným hodnotám. Nechybí závěr.

Obsah

1.
Teoretický rozbor
2.
Pravidla pro dosažení největší hodnoty Cm a nejvyšší přesnosti
3.
Tabulky
4.
Výpočet
5.
Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:

Abychom mohli změřit neznámý odpor Rx, je nutno můstek vyvážit. Vyvážení můstku spočívá v tom, že měníme odpory R2,R3,R4 tak dlouho, až galvanometr ukazuje nulu. Takže jím neprochází žádný proud. Pro tento vyvážený stav platí:
- mezi body CD nesmí být žádné napětí
- potenciál bodu C se musí rovnat potenciálu bodu D, takže
- úbytek napětí na rezistoru Rx se musí rovnat úbytku napětí na rezistoru R3 a současně
- úbytek napětí na rezistoru R2 se musí rovnat úbytku napětí na rezistoru R4.

Pravidla pro dosažení největší hodnoty Cm a nejvyší přesnosti:

- odpory R3 , R4 by měly být malé velikosti asi 0,1Rx
- galvanometr by měl mít přibližné kritické tlumení
- galvanometr by měl mít vhodný vnitřní odpor
Dále závisí přesnost měření na přesnosti rezistorů R2, R3, R4 a na stálosti nulové polohy galvanometru."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty. Téma je zpracováno na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468fad73195d9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Wheatsonuv_mustek.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse