Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měření ozubených kol

Měření ozubených kol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje popis práce na téma Měření ozubených kol a to pomocí různých metod.

Obsah

1.
Účel měření
2.
Popis měřidel a přístrojů
3.
Postup měření
4.
Nadměrné hodnoty
5.
Výpočty
6.
Závěr

Úryvek

"b) Měření tloušťky zubu o konstantní výšce a tloušťce
• Při měření vycházíme ze skutečného průměru hlavové kružnice
• Vypočítáme konstantní výšku a šířku
• Vypočtenou skutečnou konstantní výšku nastavíme na svislé pravítko zuboměru
• Skutečnou tloušťku zubu odečteme na vodorovném pravítku zuboměru 10x a hodnoty zapíšeme do tabulky
• Zjistíme boční vůli zubu a to z výpočtu teoretické a změřené tloušťky zubu kola
c) Měření zubu talířkovým mikrometrem
• Rozměr přes zuby se měří na tečně k základní kružnici
• Velikost rozměru M a počet zubů, přes které se měří, uvádí norma ČSN 014675
• Nejdříve zjistíme počet zubů, přes které budeme měřit početně nebo pomocí tabulky
• Talířkovým mikrometr si upevníme do stojánku a mezi talířky měřidla vložíme počet zubů, které jsme zjistili
• Změříme rozměr M (měření přes zuby)
• Měření provedeme 10x po obvodu ozubeného kola a hodnoty zapíšeme do tabulky
• Z teoretické a naměřené hodnoty přes zuby vypočítáme boční vůli zubu"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a výpočty o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x556425430b2b3.zip (340 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_ozubu_kol.doc (504 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse