Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření přechodových odporů

Měření přechodových odporů


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá měřením přechodových odporů. Autor měří Thompsonovým můstkem přechodové odpory těchto součástek: banánek – zdířka, konektor, kolébkový spínač a páčkový spínač.

Obsah

1.
Tabulky
1.1.
Banánek - zdířka
1.2.
Konektor
1.3.
Kolébkový spínač
1.4.
Páčkový spínač 250V/10A
2.
Teoretický rozbor
3.
Postup měření
4.
Příklad výpočtu
5.
Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:
Přechodové odpory vznikají na styku dvou vodivých materiálů. Odpor tvoří vrstvy oxidu vznikající na povrchu kovů. Pokud dochází k manipulací s tímto spojením, přechodový odpor se neustále mění. Tento odpor se měří stejnosměrným Thomsonovým můstkem pro měření malých odporů. Toto zapojění má zdvojené přívodní vodiče aby jejich odpor neovlivnil výsledek měření. Přechodový opror závisí také na tlaku, jakým jsou současti spojeny, na čistotě a povrchu vztyčných ploch.

Postup měření:
Zapojíme obvod s univerzálním můstkem do obvodu podle zapojení uvedeného na přístroji. Na vnějším stabilizovaném zdroji nastavíme proud tekoucí obvodem 1A. Všechny součásti měříme pětkrát a mezi každým měřením provedeme manipulaci s měřenou součástí aby se přechodový odpor zmenšil.

Příklad výpočtu:
Rx = R * (Rn/Rp) = 2125 * (0,2/1000) = 0,425

Rxv = Rx / n = (0,425+0,411+0,4032+0,3688+0,2878) / 5 = 0,379

Rx = Rx – Rxv = 0,425 – 0,379 = 0,046

Rx / Rxv * 100 = 0,046 /0,379 * 100 = 12,1%"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty. Téma je zpracováno na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4691315254026.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Prechodove_odpory.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse