Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření spotřeby elektrické energie pomocí elektroměru - laboratorní protokol

Měření spotřeby elektrické energie pomocí elektroměru - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Tento protokol kontroluje přesnost jednofázového elektroměru přenosným wattmetrem při různém zatížení. Z naměřených hodnot vypočítává chybu elektroměru a určuje, zda vyhovuje ČSN.

Obsah

1.
Název úlohy
2.
Schéma zapojení
3.
Postup měření
4.
Tabulka s naměřenými a vypočtenými hodnotami
5.
Seznam použitých vzorců pro výpočty
6.
Závěr

Úryvek

“6.Závěr:

Výsledky měření jsou zapsány do tabulky naměřených a vypočítaných hodnot. Měřením jsem si ověřil, že elektroměr který jsem měřil vyhovuje normám ČSN. Elektroměr může být používán, protože jeho maximální chyba při měření byla menší než normou povolené 2 %. Výsledky měření jsou zapsány do tabulky naměřených hodnot. Diagramy znázorňují závislosti proudu na proudu činném a proudu jalovém tj. Fázový diagram napětí a proudu („graf a „) a závislost zdánlivého příkonu na příkonu činném tj. fázový diagram napětí a příkonu („graf b “).
Indukční asynchronní motory berou při prvním záběru 5 až 8 krát větší proud než je proud I při dalším provozu motoru. Proto vždy při zapínaní obvodu musí být autotransformátor vytočen na nulovou hodnotu výstupního napětí.
Měření proběhlo na motoru 250W/220V. Při měření nebyl motor připojen na zátěž. Účiník byl výrazně menší než povolných 0,8. Tento jev způsobila skutečnost, že motor nebyl podobu měření připojen na zátěž. Případné nepřesnosti výsledků početních a grafický způsobilo zaokrouhlení naměřených a vypočtených hodnot na dva desetinná místa."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3283016b3d7.zip (788 kB)
Nezabalený formát:
Spotreba_el_podle_elektromeru.doc (1355 kB)
Mereni_3f_asyn_motor.doc (665 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse