Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření vnitřních odporů

Měření vnitřních odporů


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá měřením vnitřních odporů. Autor měří jednak zatěžovací charakteristiky stejnosměrného zdroje, jednak zatěžovací charakteristiky střídavého zdroje. Následně se věnuje měření vnitřního odporu voltmetru metodou poloviční výchylky.

Obsah

1.
Zatěžovací charakteristiky stejnosměrného zdroje
2.
Zatěžovací charakteristiky střídavého zdroje
2.1.
Schéma zapojení
3.
Měření vnitřního odporu voltmetru metodou poloviční výchylky
3.1.
Schéma zapojení
4.
Závěr
5.
Korekční křivky
5.1.
Střídavý zdroj
5.2.
Stejnosměrný zdroj


Úryvek

"1)

I (mA) 4 5 6 7 8 9 10
U (V) 26,5 26,4 26,2 26 25,7 25,4 25
R (mΩ) 125 120 133,3 143 162,5 177,77 200

2)

I (mA) 4 8 12 16 20 24 30
U (V) 9,15 9 8,9 8,9 8,8 8,7 8,6
R (mΩ) 62,5 50 41,66 31,25 30 29,166 26,66"

Poznámka

Práce je založena na grafech, tabulkách a výpočtech. Je vypracovaná na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468faccd4d318.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_vnitrnich_odporu.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse