Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol

Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Tento protokol měří u jednofázového idukčního motoru příkon a proud při
různém napětí a z naměřených hodnot určuje účiník, činný a jalový proud,
zdánlivý a jalový příkon. Naměřené a vypočtené hodnoty jsou zobrazeny ve
vektorovém diagramu proudů a příkonu. Změřené hodnoty jsou porovnány se
štítkovými hodnotami motoru. Celé měření je v závěru zhodnoceno.

Obsah

1.
Název úlohy
2.
Schéma zapojení
3.
Postup měření
4.
Tabulka s naměřenými a vypočtenými hodnotami
5.
Seznam použitých vzorců pro výpočty
6.
Fázový diagram napětí a proudu, fázový diagram napětí a příkonu
7.
Závěr

Úryvek


7.Závěr:
Výsledky měření jsou zapsány do tabulky naměřených hodnot. Diagramy znázorňují závislosti proudu na proudu činném a proudu jalovém tj. Fázový diagram napětí a proudu („graf a „) a závislost zdánlivého příkonu na příkonu činném tj. fázový diagram napětí a příkonu („graf b “).
Indukční asynchronní motory berou při prvním záběru 5 až 8 krát větší proud než je proud I při dalším provozu motoru. Proto vždy při zapínaní obvodu musí být autotransformátor vytočen na nulovou hodnotu výstupního napětí.
Měření proběhlo na motoru 250W/220V. Při měření nebyl motor připojen na zátěž. Účiník byl výrazně menší než povolných 0,8. Tento jev způsobila skutečnost, že motor nebyl podobu měření připojen na zátěž. Případné nepřesnosti výsledků početních a grafický způsobilo zaokrouhlení naměřených a vypočtených hodnot na dva desetinná místa."

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a328251ba94e.zip (95 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_vykonu_stridaveho_proudu.doc (1581 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse