Měření závitů


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na postup práce při měření závitů. Jedná se o různé metody měření závitů.

Obsah

1.
Teoretický úvod
2.
Účel měření
3.
Popis měřidel a přístrojů
4.
Postup měření
5.
Naměřené hodnoty
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Mikrometr s talířovými dotyky:


Měřící drátky:


4) Postup měření
Kontrola vnějšího průměru závitu:
- Změřený rozměr sestavíme z měrek a ty vložíme mezi dotyky měřidla, tím změříme soustavnou chybu měřidla
- Dále měříme desetkrát vnější průměr závitu na délce závitu L
- Hodnoty zapíšeme do tabulky
- Ve strojnických tabulkách najdeme vnější průměr závitu, který odpovídá našemu naměřenému průměru
- Porovnáme naměřenou hodnotu s tabulkovou
Metoda přes drátky:
- Posuvným měřidlem změříme vnější průměr daného šroubu
- Pomocí závitových šablon určíme stoupání závitu
- Stoupání závitu lze určit také tak, že na dané délce L spočítáme počet závitů a výpočtem p=L/n zjistíme stoupání
- Vypočítáme průměr drátku a z třídrátkové soustavy vybereme drátky, které odpovídají našemu výpočtu, pokud nenalezneme shodný drátek vybereme nejbližší vyšší průměr drátku
- Do stojníku upevníme talířkový mikrometr
- Na jehlu nasuneme 3 drátky ze soupravy
- Mezi dotyky měřidla vložíme šroub tak, aby na straně pevného dotyku byly mezi závitem a talířkem dva drátky a na straně pohyblivého dotyku mezi závitem a talířkem jeden drátek"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a výpočty o rozsahu cca 3 stran. Práce neobsahuje teoretický úvod.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x556425c64f5db.zip (361 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_zavitu.doc (532 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse