Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření ztrát v železe

Měření ztrát v železe


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce měří ztrátové číslo trafa plechů ∆ Pfe při magnetické indukci B= 1 a 1,5.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Tabulky
4.
Postup měření
5.
Výpočet
6.
Závěr

Úryvek

“Postup měření: K měření je použit velký EP. Vzorek je testován ve 4 sloupků složených z plechových pásků 500x30mm o celkové hmotnosti 10 kg. Napěťová cívka W je připojená na sekundární napětí proto, aby údaj W nezahrnoval ztráty v primárním vinutí.
Je zde nízký účiník proto, použijeme W který je určen na cosφ = 0,1.
Ui= 4,44 B * S * N * f
B = U/4,44 * S * N * f
S = 6,25 cm2 N = 600 f = 49,9 Hz R = 12 kΩ

Vypočet : Pz = Pw * N1 / N2 – Uef2/R
Pz = 1* 800/225 – 16,6/12000 = 3,5

∆Pfe = Pz /m
∆Pfe = 3,5 / 10 = 0,35"

Poznámka

Obsahuje tabulku a schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46adf71d1d11d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Ztraty_v_zeleze.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse