Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měrná tepelná kapacita kovů, rovnováha v třísložkovém systému

Měrná tepelná kapacita kovů, rovnováha v třísložkovém systému


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce představuje protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. Je vhodná jako inspirace pro tvorbu vlastního protokolu. Práce je zaměřena na měrnou tepelnou kapacitu kovů, obsahuje jak teoretickou tak praktickou část.

Obsah

1.
Teoretická část:
1.1.
Úkoly
1.2.
Teorie
1.3.
Otázky
1.4.
Symboly veličin
1.5.
Postup práce
1.6.
Použité přístroje a měřidla
2.
Výsledky měření:
2.1.
Úkol 1
2.2.
Úkol 2
3.
Diskuze výsledků
4.
Závěr
5.
Rovnováha ve třísložkovém systému
5.1.
Teoretická část
5.2.
Úkoly
5.3.
Teorie
5.4.
Otázky
5.5.
Symboly veličin
5.6.
Postup práce
5.7.
Použité přístroje a měřidla
6.
Výsledky měření
7.
Diskuze výsledků
8.
Závěr
9.
Literatura

Úryvek

"MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA KOVŮ
1) TEORETICKÁ ČÁST
a) Úkoly
ÚKOL 1: V první části první úlohy jsme určovaly tepelnou kapacitu kalorimetru
ÚKOL 2: V druhé části jsme určovaly měrnou tepelnou kapacitu kovu.
b) Teorie
Tepelná kapacita C [J.K-1] udává míru schopnosti tělesa přijímat teplo. Je definována jako teplo, které je nutno dodat tělesu, aby se jeho teplota zvýšila o 1K nebo o 1°C. V tomto případě je jedno, jestli uvádíme změnu ve stupních nebo Kelvinech, protože teplotní změna je vždy stejná.Pro lepší porovnávání se tepelná kapacita vztahuje na jednotku hmotnosti nebo jednotku látkového množství. V prvním případě mluvíme o měrné tepelné kapacitě cm [J.kg-1.K-1]. V druhém případě se jedná o molární tepelnou kapacitu cn [J.mol-1.K-1]. [1]
Kalorimetr je přístroj k měření tepla a dalších kalorimetrických veličin. Nejčastějším typem kalorimetru je směšovací kalorimetr, který je tvořen tepelně izolovanou nádobou, víkem, teploměrem a míchačkou. [2]
Entalpie H [kJ.mol-1] je extenzivní veličina, která vyjadřuje obsah energie látek zúčastněných při reakcích za konstantního tlaku. Lze určovat pouze její změnu
Entropie S [J.K-1] je mírou neuspořádanosti systému."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a výpočty o rozsahu cca 8 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x576b891f69bb1.zip (384 kB)
Nezabalený formát:
nanotechnologie_teoreticka_cast.doc (754 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse