Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Mesfin Geldu: Subsaharská Afrika - recenze

Mesfin Geldu: Subsaharská Afrika - recenze


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o recenzi knihy Mesfina Geldu - Subsaharská Afrika, která se věnuje hlavně otázkám demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů, přičemž autor tyto problémy spjaté s postkoloniálním vývojem tohoto regionu čtenáři předkládá přehledným způsobem.

Úryvek

" Poslední a nejobsáhlejší kapitola řeší problematiku mezinárodních vztahů států subsaharské Afriky. Autor se na začátku kapitoly zamýšlí nad příčinami konfliktů a válek v mezinárodní politice z historického hlediska. Odpověď hledá u Johna Locka, který vidí řešení v rozumu, popř. v správně nastavené mezinárodní legislativě a u Thomase Hobbese, který naopak věří v centrální autoritu a minimalizaci dopadů mezinárodních konfliktů. Oba tyto pohledy si ale, jak autor podotýká, protiřečí. Dále se M.Gedlu v kapitole věnuje mezinárodním i vnitrostátním konfliktům. Ozbrojené a válečné konflikty v Africe jsou charakteristické dlouhou dobou trvání a silnou brutalitou a dají se podle něj rozdělit na konflikty z ideologických, teritoriálních nebo osobních příčin.
„Mezinárodní konflikty uvnitř Afriky autor rozděluje do čtyř skupin:
1. konflikty uvnitř jednotlivých zemí
2. konflikty mezi jednotlivými africkými státy
3. konflikty mezi zájmy světových velmocí v Africe
4. konflikty mezi africkými státy a velmocemi (str. 59)
Mesfin Gedlu dále zmiňuje snahu světových velmocí (a nejen jich) ovlivňovat ekonomiku a politickou situaci v Africe. Podílí se na ní hlavně USA, Rusko, Velká Británie, Francie, Čína, ale i menší země pomocí nadnárodních průmyslových koncernů. Velmoci se v Africe snaží rozšířit tzv. neokolonialismus a udržet si hegemonii „vůdčích“ národů. Autor v této souvislosti upozorňuje na nedůvěru afrických zemí k Západu, ale bohužel i závislost na zahraniční pomoci, která tuto nedůvěru částečně tlumí. Zahraniční pomoc si však ve většině případů rozeberou klíčové státy subsaharské Afriky - JAR či Nigérie.Výsledkem zmiňovaných snah okolního světa, který autor opomíjí, je živoření miliónů Afričanů s příjmy nepřevyšujícími 1 USD na den, hladomor; zatímco tzv.volný světový trh se zemědělskými produkty dotovanými v hlavních produkčních zemích ničí obživu jejích zemědělců. A přitom rozvoj zemědělství a zlepšení obchodních a vývozních podmínek pro tento sektor mohou přinést výrazné změny v životě miliónů obyvatel Afriky. V této kapitole bohužel díky roku vydání knihy (1998) postrádám aktuální data. Např. válka na Pobřeží Slonoviny (2002), ozbrojené konflikty: Kongo-Brazzaville (2002), Madagaskar (2002), Nigerie (2001) a válka v Libérii (2000)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4559d2313429e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Mesfin_Geldu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse