Název Goodness Staženo

Platón: Ústava

Seminární práce z Platonovy Ústavy, kdy autor práce podrobně popisuje obsah knihy. Text je po odstavcích členěn podle 10 oddílů tak, jak je stanovil P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

915x

Immanuel Kant: K věčnému míru

Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie


518x

Platón: Ústava - analýza 9. knihy

Seminární práce do kurzu Filozofie a politologie nejprve vymezuje základní myšlenky celé knihy a poté se věnuje některým z oblastí, které jsou v ní zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

487x

Politický systém Itálie

Práce charakterizuje politický systém Itálie. Popisuje moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Zabývá se rolí prezidenta, vlády i parlamentu. Věnuje se i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

460x

Thomas More: Utopie

Tato práce se věnuje obsahu díla Utopie. Popisuje smyšlenou zemi, i ostrov, kde žije národ podle pravidel rovnosti. Popisuje jejich společenské vztahy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

253x

Aristoteles - Politika - nejlepší stát

Práce se zabývá stručně životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších řeckých filozofů - Aristotela. Dále se ve své hlavní části věnuje rozboru sedmé kni... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

185x

Vladimír Iljič Lenin: Stát a revoluce

Práce představuje základní myšlenky Leninova spisu Stát a revoluce týkající se státu, veřejné moci, revoluce proletariátu a komunistické společnosti.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie


185x

Politické ideologie - liberaismus, konzervatismus, marxismus a socialismus - výpisky z knih

Práce obsahuje informace o politických ideologiích liberalismu, konzervatismu, marxismu a socialismu. Zabývá se základními principy těchto doktrín, a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

182x

Bernard Bolzano: O nejlepším státě

Práce poskytuje základní biografická data o Bernardu Bolzanovi. Obecně charakterizuje spis O nejlepším státě, a poté se stručně věnuje obsahu vybranýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

178x

Mesfin Geldu: Subsaharská Afrika - recenze

Jedná se o recenzi knihy Mesfina Geldu - Subsaharská Afrika, která se věnuje hlavně otázkám demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů, přičemž a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

172x
1  2  3  4  5  6  »