Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Město Nýřany na pozadí historie

Město Nýřany na pozadí historie

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vývoj města Nýřany od dob jeho založení přes složitá období 2. světové války nebo éru komunismu. Opominut není ani urbanistický vývoj, stejně tak jako historické pozadí znaku města nebo vývoj populace.

Obsah

1.
Nýřansko - charakteristika oblasti
2.
Nýřany
3.
Vývoj města - populace
4.
Stavitelské památky a významná místa Nýřan
5.
Znak města Nýřan a jeho popis
6.
Pojmenování obce
7.
Z historie Nýřan
8.
Hornictví a průmyslový vývoj
9.
Vznik ČSR a vývoj do roku 1938
10.
Rok 1938 a okupace Nýřan
11.
Jaro 1945 a osvobození Nýřan
12.
Nýřany – kulturní a sportovní historie

Úryvek

"7) Z historie Nýřan

23.5.1272 vydává papež řehoř X. v Orvietu na požádání III.probošta chotěšovského Mírka (Miroslava) zvláštní listinu. Touto listinou potvrzuje chotěšovskému klášteru nový majetek, ale i všechny dřívější statky, práva a výsady, a také přijetí kláštera v Chotěšově pod ochranu papežské stolice. Kníže Hroznata v této listině daruje chotěšovskému klášteru 22 vesnic, mezi nimi i ves Nirani (Villam de Nirane), tedy Nýřany. Od této chvíle obec patří a bude patřit nově založenému ženskému klášteru premonstrátního v Chotěšově a klášter se tímto stává jeho vrchností. Letopočet 1272 je tedy podle této listiny uveden jako nejstarší doklad o existenci vesničky Nýřany. Nicméně prameny říkají, že vesnice existovala již dříve před tímto letopočtem. Dokonce prý Nýřany existovaly dříve, než chotěšovský klášter. Klášter v Chotěšově byl založen podle historiků v letech 1195-1197, ale novější historické prameny mluví o letech 1202-1210. V těchto letech kníže Hroznata zakládá na přímluvu své ovdovělé sestry Vojislavy z Krakova ženský klášter, kam právě Vojislava a mladší sestry vstupují. Kníže Hroznata poté v roce 1203 podnikl svou poslední cestu do Říma, aby od papeže Inocence III. dosáhl milosti a potvrzení výsad a práv majetku pro své dva kláštery (v Chotěšově a v Teplé). Po návratu z Říma sám Hroznata vstoupil do kláštera v Teplé. První probošt chotěšovský Zdislav po smrti Vojislavy v roce 1227 zapříčinil, aby veškerý majetek určený zakladatelem připadl klášteru. Šlo o majitek velký – o 22 vesnic a mezi nimi samozřejmě i Nýřany, což svědčí o existenci Nýřan už při zakládání chotěšovského kláštera. Zároveň je možné, že do roku 1272, patřily Nýřany alespoň z části nižší šlechtě. Slovutný pán Jan Niřanský z Niřan, který ač rodákem z Nýřan, vlastnící majetek ve své rodné vsi, žije v r.1442-1446 v Plzni je dalším svědkem historie Nýřan. Tento pán soudcoval dne 22.2.1442 Albrechta z Týnce a dne 23.12.1446 Strništína z Jabloného. N a jednom z těchto dokladů je ještě poznat znak pana Niřanského- oválný štít a helmice s křídly orla a podle predikátu slovutný se můžeme domnívat, že tento Jan Niřanský z Niřan patřil mezi nižší šlechtu. Proto i samotná obec mohla patřit z části nižší šlechtě pocházející ze selského stavu. Obyvatelstvo Nýřan se živilo převážně zemědělstvím a žilo relativně klidně pod ochrannými křídly chotěšovského kláštera až do 15.století, kdy se v českých zemích o slovo začalo hlásit husitství. Obyvatelé vsi dali přednost staré víře před kališnictvím, byli samozřejmě pod vlivem kláštera. Zůstali tedy věrni i králi Zikmundovi. 18.1.1421 však klášter v Chotěšově dobyli husité, které vedl Jan Žižka z Trocnova, zapálili jej a klášter lehl popelem. Král Zikmund i mnozí proboštové počali dávat obce do zástavy. To způsobilo, že v roce 1442 byly Nýřany a okolní tvrz Janov s rybníkem odňaty klášteru a připadly pánům Roupovským. Páni Roupovští vrátili Nýřany zpět chotěšovskému klášteru v roce 1464. Nýřany byly několikrát zabaveny a platily úroky hradnímu pánu Otíku z Žitína a Petru Pučilovi a Smilu z Běšin. 7.3.1471 nutil hejtman Jan Mareš z Olbramovic pana Zdenka ze Šternberka, aby vynutil zaplacení úroků do 48 hodin. Dobrohost z Ronšperka na týně, nejvyšší prokurátor Králowstwí Českého, zaslal list určený obyvatelům Nýřan, ve kterém požaduje od každého „…kbelec žita, kbelec ječmene a kbelec owsa a to mi položili konečně tu středu po sv.Bartoloměji na Týně a jestliže byšte toho neučinili, budete k tomu bůhdá připraweni, i toho se nedopauštějste, ale dobrowolně raději učiňte…“(Archiv český, díl IV.). Spor o obec Nýřany mezi Dobrohostem a Fremutem ze Stropčic projednával také Benešovský sněm v roce 1474."

Poznámka

Práce velmi postrádá seznam použité literatury. Práce potřebuje celkovou úpravu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8886
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse