Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Metabolismus látek - maturitní otázka

Metabolismus látek - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá metabolickými ději. Definuje dva základní procesy těchto dějů - katabolismus a anabolismus. Dále se věnuje metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů, kde je zobrazen celý proces, a to jak katabolismus, tak i anabolismus.

Obsah

1.
Metabolické děje
2.
Metabolismus bílkovin
2.1
Katabolismus
2.2
Anabolismus
3.
Metabolismus tuků
3.1
Katabolismus
3.2
Anabolismus
4.
Metabolismus sacharidů
4.1
Katabolismus
4.2
Anabolismus

Úryvek

"Je to soubor biochemických procesů, který citlivě reaguje na změnu prostředí i na změny uvnitř organismu.
Metabolické děje zahrnují 2 protikladné procesy:
a) Anabolismus – syntetické procesy, z jednoduchý látek → látky složité
b) Katabolismus – procesy odbourávající (např. z bílkovin vznikají aminokyseliny)

U člověka anabolické procesy působí v prvních 10-ti letech života, před 30 rokem – rovnováha, potom převládají procesy katabolické.
Metabolismus látek je spojen s výrobou i spotřebou energie. Původním zdrojem energie je slunce, ta je uložena v organismech ve formě chemické (v chemických vazbách), kterou zase živočichové uvolňují při energetických přeměnách. Hlavním přenašečem je ATP (kyselina adenosintrifosforečná)."

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3df0d48983d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Metabolismus_latek.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse