Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metalografie

Metalografie

Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s metalografií kovů. Zabývá se vnitřní stavbou kovů a slitin. Popisuje nejen krystalovou mřížku a základní pojmy z fyzikální chemie, ale také zákon fází, chladnutí a ohřev čistých kovů, včetně jejich krystalizace a polymorfie železa. Druhá část definuje základní pojmy podvojných slitin a uvádí jejich rovnovážné diagramy. Závěr pojednává o rovnovážném diagramu železo - uhlík.

Obsah

1.
Vnitřní stavba kovů a slitin
1.1.
Krystalová mřížka
1.2.
Nedokonalosti krystalové mřížky
1.3.
Základní pojmy fyzikální chemie
1.3.1.
Soustavy o jedné složce
1.3.2.
Soustavy o dvou složkách
1.4.
Zákon fází
1.5.
Kovy a jejich slitiny
1.6.
Chladnutí a ohřev čistých kovů nepolymorfních a polymorfních
1.7.
Krystalizace čistých kovů
1.8.
Polymorfie železa
2.
Základní pojmy podvojných slitin a jejich rovnovážné diagramy
2.1.
Dva kovy A a B jsou v tekutém i tuhém stavu úplně rozpustné
2.1.1.
Tuhý roztok
2.1.2.
Postup vzniku krystalů tuhého roztoku
2.1.3.
Podstata a mechanizmus difúze
2.2.
Dva kovy A a B jsou v tekutém stavu úplně rozpustné, v tuhém stavu nerozpustné
2.3.
Změna rozpustnosti v tuhém stavu
2.4.
Krystalizace kovů s překrystalizací v tuhém stavu
3.
Rovnovážný diagram železo - uhlík
3.1.
Metastabilní soustava Fe - Fe3C
3.2.
Stabilní soustava železo - grafit

Úryvek

"METALOGRAFIE
Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu)
kovů a slitin. Stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným nebo mechanickým zpracováním.
Úspěšné zvládnutí alespoň základů tohoto oboru dává konstruktérům, technologům a
všem, kteří se na výrobě součástí podílejí, možnost ovlivňovat technologii výroby jak z hlediska volby vhodného konstrukčního materiálu a využití jeho nejlepších vlastností, jeho technologické zpracování, tak i z hlediska životnosti. Je tedy znalost metalografie základním předpokladem úspěšné práce každého technika.

1. VNITŘNÍ STAVBA KOVŮ A SLITIN
Všechny látky jsou složeny z prvků. Na naší planetě se vyskytuje více než 92 prvků, z
nichž 77 má charakter kovů. Veškerá hmota se skládá z nejmenších částeček - atomů. Atomy jednoho a téhož prvku mají stejné vlastnosti. Atomy různých prvků se však navzájem liší složením a vlastnostmi.
Atomy jsou složité útvary, které sestávají z částic elektricky kladných, záporných a
neutrálních. Atom se skládá z jádra kolem kterého obíhají elektrony.Kladně nabité jádro se skládá z protonů a neutronů a je v něm soustředěna prakticky veškerá hmota atomu. Protony mají kladný náboj, neutrony jsou bez elektrického náboje. Kolem jádra obíhají záporně nabité elektrony, jejichž celkový záporný náboj se rovná kladnému náboji jádra, takže atom se jeví jako elektroneutrální celek. Počtem protonů v jádře je udáno atomové číslo prvku. Obal atomu obsahuje záporně nabité elektrony. Jejich hmotnost je v porovnání s hmotností nukleonů (protony + neutrony) nepatrná ( hmotnost protonu je 1,672.10-24 g, neutronu 1,675.10-24 g, elektronu 9,108.10-28 g). Protože atomy jsou elektroneutrální, musí se počet elektronů v obalu atomu rovnat počtu protonů. Elektrony jsou rozloženy kolem jádra ve slupkách (sférách). Existuje celkem 7 sfér, které značíme arabskými číslicemi 1 až 7. Nejblíže jádru je sféra 1, nejdále sféra 7. Energie sfér je různá a se vzdáleností od jádra se zvětšuje. Nejmenší energii mají tedy elektrony ve sféře 1, největší ve sféře 7.
Z elektronového obalu se nejsnáze uvolňují elektrony z nejvzdálenější sféry, Mají největší
energii a přitom jsou nejméně přitahovány k jádru. Nazývají se valenční elektrony. Jsou příčinou chemické slučivosti prvků.
Největší počet elektronů, které jedna sféra může obsahovat je:
2n2
n - pořadové číslo sféry
Poslední - vnější sféra - však může obsahovat nejvýše 8 elektronů.
1(sféra)
- jádro +
- elektron -
H He

Sféra s plným počtem elektronů je velmi stabilní. Její elektrony jsou k jádru pevně poutány.
Atom, který má ve vnější sféře méně než polovinu možných elektronů, tyto elektrony za určitých podmínek ztrácí. "

Poznámka

Práce obsahuje schémata, grafy a grafiku.
Práce je ve formátu Adobe Reader *.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18162
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse