Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metoda posloupnosti v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Metoda posloupnosti v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce seznamuje s pedagogickou metodou posloupnosti, která má vést ke zlepšení koncentraci u žáků s mentálním postižením. Autor představuje konkrétní příklady uplatnění této metody. V závěru popisuje způsoby, jak systematicky rozvíjet paměť u dětí s mentálním postižením.

Obsah

1.
Příklady uplatnění metody
1.1
Sekvenční hra s předmětem
1.2
Předložení obrázků z pexesa
1.3
Slovní hry
1.4
Zraková paměť
1.5
Sluchová paměť
1.6
Kinestetická paměť

Úryvek

"Odkazuje na ňu Věra Pokorná vo svojej práci „Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení“. V tejto odbornej publikácii autorka hovorí o tom, že existujú cvičenia v rámci jednotlivých predmetov, ktoré učia žiakov vylepšovať svoj vnem a koncentráciu:
- „Dieťati povieme rad čísel, ktorý má opakovať. Začíname so štyrmi jednomiestnymi číslami. Počet čísel postupne zvyšujeme
- sekvenčná hra s predmetom. Pre dieťa položíme do radu niekoľko predmetov – napr. ceruzku, gumu, nožničky, kocku a pod. Dieťa si má predmet zapamätať: potom ich zakryjeme, dieťa ich menuje a zachováva poradie. Začíname so štyrmi predmetmi, počet zvyšujeme do desať
- rovnakým spôsobom do radu vedľa seba, môžeme predkladať dieťaťu obrázky z pexesa, kartičky s geometrickými tvarmi (ktoré najprv dieťa naučíme pomenovať), kartičky s písmenami alebo číslami
- predkladáme predmety alebo kartičky rovnakým spôsobom, po ich zakrytí však niektoré z nich dieťaťu ukážeme. Dieťa má určiť, na ktorom mieste, či medzi ktorými predmetmi vec alebo kartička ležala
- vymenujeme dni v týždni, napr. stredu, dieťa má povedať, ktorý deň je pred stredou a ktorý je nasledujúci. Podobne sa pýtame na postavenie mesiacov v roku
- dieťa má vyjadriť názor mesiaca číslicou (máj je piaty mesiac, december dvanásty). Nacvičujeme poradie ročných období
- nacvičujeme číselný rad."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d493a3355d79.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Metoda_posloupnosti_v_edukaci_zaku_MP.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse