Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metoda slovní zásoby v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Metoda slovní zásoby v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi stručná práce seznamuje s pedagogickou metodou, která radí učiteli vypsat nejdůležitější pojmy z učiva, které chce žákům s mentálním postižením zprostředkovat. Tuto metodu popisuje na krátkém příkladu.

Úryvek

"V rámci 30% voľnosti učiva si učiteľ zostaví terminologické tenzum učiva na ľubovoľnom predmete v zmysle: termín = pojem = význam. Selektívne určí podstatné pojmy a tým zbytočne žiaka nezaťažuje. Touto metódou prispieva ku kvalite komunikácie.
Napríklad vyučovacia hodina dejepisu – 6. ročník – terminologický tenzum: remeslá, cechy, tovariš, majster, učeň – mučeň, vandrovka, obchodná karavána, trh, erb, šľachtic, poddaný, nevoľník, pôda, kňaz, farár, biskup.
Občianska výchova – 9. ročník – terminologický tenzum: ekonomika, politika, štát, ľudské práva, náboženské slobody, euromena, Európska únia, životný štýl, sociálne vzťahy.
Náboženská výchova – terminologický tenzum: farár, biskup, arcibiskup, pápež, Boh, chrám, kostol, Biblia, Ježiš Kristus, nebo, peklo, očistec, hriech, spoveď, desať Božích prikázaní, 12 apoštolov."

Poznámka

Práce je kratší než 0,5 strany a je v rozsahu 11 řádků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d492c8b1ff3f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slovni_zasoba_v_edukaci_zaku_s_MP.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse