Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metoda soustavného opakování v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Metoda soustavného opakování v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi kusá práce obecně informuje o metodě soustavného opakování učiva při vzdělávání žáků s mentálním postižením. Autor vysvětluje tuto metodu na příkladu o psaní velkých písmen.

Úryvek

"Táto metóda je použiteľná na ľubovoľnom vyučovacom predmete. Jej podstatou je metodická rozpracovanosť učiva krok za krokom v nenáročnej podobe za podmienky sústavného a sprostredkovaného opakovania so zámerom menej je viac.
Ako konkrétny prípad uvedieme, že výuka gramatiky u mentálne postihnutých žiakov je neskutočný problém. Na téme „Písanie veľkých písmen“ na hodine gramatiky sme uplatnili túto metódu tak, že nebudeme postupovať v zmysle učebných osnov v 100% podobe. Vyberieme si teda najzákladnejšie veci ako vlastné mená osôb, zvierat, miest, riek, hôr, ulíc alebo iba písanie „y“. Pre žiaka s MP je veľmi náročné pochopenie písanie predpôn, v ktorých sa píše „y“. Aj vybrané slová sú pre žiakov problémom. Učiteľ v tomto prípade bude postupovať tak, že najprv odučí vybrané slová podľa názorných pomôcok a potom pristúpi k určovaniu predpôn, ale s vedomím toho, že to bude 40% úspešnosti (podľa druhu postihu). V tomto prípade „menej“ predstavuje poznatok, že žiak vie písať. To nič, že chybne, ale písomne sa dorozumie."

Poznámka

Práce je v rozsahu 13 řádků, což je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d492ba9c4555.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Metoda_opakovani_v_edukaci_zaku_s_MP.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse