Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metodika sjezdového lyžování dětí s dětskou mozkovou obrnou

Metodika sjezdového lyžování dětí s dětskou mozkovou obrnou

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá aplikací metodiky výuky lyžování na děti předškolního věku s diagnózou dětské mozkové obrny. Teoretická část vymezuje tělesné postižení a jeho vliv na děti předškolního věku. Dále se zabývá podrobně lyžováním jako jedním z možných sportů, který mohou provozovat intaktní i pohybově postižení jedinci. Praktická část pak mapuje průběh a výsledky průzkumného šetření, s jehož pomocí autor navrhuje metodiku výuky sjezdového lyžování pro cílovou skupinu dětí předškolního věku s mozkovou obrnou. Práce je provázena rozsáhlou přílohovou částí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Tělesné postižení
2.1.
Terminologické vymezení tělesného postižení
2.2.
Klasifikace tělesných postižení (pohybových vad)
2.3.
Dětská mozková obrna
3.
Předškolní věk
3.1.
Terminologické vymezení předškolního věku
3.2.
Vliv tělesného postižení na osobnost dítěte
4.
Sport
4.1.
Terminologické vymezení sportu
4.2.
Sport osob s tělesným postižením
5.
Lyžování
5.1.
Teoretická východiska
5.2.
Didaktika a metodika výuky lyžování
5.3.
Problematika lyžování dětí předškolního věku s pohybovým postižením
6.
Charakteristika místa průzkumného šetření
6.1.
Bez handicapu, o. s.
7.
Charakteristika zkoumaného vzorku
8.
Charakteristika průběhu průzkumného šetření
9.
Prezentace dat získaných průzkumným šetřením
9.1.
Přivyknutí na lyžařskou výzbroj a výstroj a jejich kontrola
9.2.
Jízda po spádnici přímo
9.3.
Jízda po spádnici v pluhu
9.4.
Nácvik změny směru jízdy, oblouk v pluhu
9.5.
Škola hranění – jízda šikmo svahem
9.6.
Výuka jízdy na vleku
10.
Ověření hypotéz, zhodnocení naplnění cíle praktické části
11.
Shrnutí průzkumného šetření a diskuze
12.
Závěr
13.
Přílohy
13.1.
Metodika výuky lyžování
13.2.
Vybrané pomůcky používané při výuce lyžování
13.3.
Fotografie pořízené během výuky
13.4.
Zdravotní dokumentace
13.5.
10 pravidel pro chování na sjezdových tratích

Úryvek

"1 Tělesné postižení
1.1 Terminologické vymezení tělesného postižení
WHO definuje mezinárodní pojmy týkající se problematiky tělesného postižení. Jedná se o impairment, disability a handicap. Pojem impairment
lze přeložit jako vada nebo poškození. Disability znamená omezení, neschopnost
nebo chybění (následkem poškození) schopnosti provádět určitým způsobem aktivity, které společnost považuje za „normální“. Ovšem otázka normality je značně rozporuplná. WHO zmiňuje také pojem handicap, kterým rozumíme znevýhodnění vzniklé poškozením či omezením (snížením výkonu) na té úrovni, že brání jedinci částečně nebo úplně splnit roli, která by mu příslušela vzhledem k jeho věku, pohlaví
a sociokulturním faktorům (Vítková, 2006).
V literatuře se objevuje nejednotná terminologie k vymezení tělesného postižení. Podle Grubera a Lendla (in Vítková, 2006, s. 39) můžeme za tělesná postižení považovat „trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech se stálým
nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony.“
Renotiérová (2006, s. 212) uvádí, že za tělesná postižení považujeme „vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení
a poškození nebo poruchy nervového ústrojí, pokud se projevují porušenou hybností“.
Příčinou tělesného postižení je „poškození podpůrného (nosného)
nebo pohybového aparátu nebo jiné organické poškození“ na neurologickém, ortopedickém, či interním základě (Vítková, 2006, s. 39).
V současné době se přikláníme k nahrazování termínu „tělesně postižený“ pojmem „osoba s tělesným postižením“ nebo „jedinec s tělesným postižením“.
Tělesné postižení znamená pro jedince vždy určité pohybové omezení a spolu s ním i omezení poznávacích schopností. V praxi to může znamenat obtíže
ve společenském (při vyučování, navazování a udržení vztahů, zařazení
do pracovního procesu, aj.), ale také soukromém životě (zvládání sebeobsluhy
a celkové samostatnosti, kvality života, navázání a udržení partnerského vztahu, atd.) (Hadj- Moussová, 2003)."

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, kopie dokumentů a ilustrace o rozsahu cca 14 stran.
Částečně zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23444
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse