Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metodiky práce s dětmi s poruchami učení a chování

Metodiky práce s dětmi s poruchami učení a chování

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá historií péče u nás o děti s poruchami učení a chování, zřizováním pedagogicko-psychologických poraden, integrace, současný stav péče o děti s poruchami učení - pětistupňový hierarchický model péče o děti s SVP. Poprvé se u nás tématem poruchami chování a učení u dětí zabýval Otokar Chlup ve 20. letech 20. století a následnému postupnému vzniku pedopsychologických zařízení a sociodiagnostických ústavů. V práci se objevují jména těchto odborníků: M. Sovák, B. Hála, O.Kučera, Z.Matějček, logoped Z.Žlab, neurolog J. Dittrich, Fr. Čáda, Jos. Zeman, Fr. Rieger a Voj. Náprstek. Mezi použité termíny patří lehké mozkové dysfunkce projevující se vývojovými poruchami čtení a psaní, encefalopatie, symptomatologie, dysgnozie, dyspraxie, etopedické péč, pětistupňový hierarchický model péče o děti s SVP(Specifické vývojové poruchy). Práce popisuje způsob řešení situace u dětí, které trpí některou z poruch ať už na úrovni základní školy nebo v některé z institucí mimo vzdělávací systém.
Obsah:
1. Historie péče u nás o děti s SPU
2. Historie péče o děti se SPCH
3. Pedagogicko-psychoůogické poradny
4. Integrace, současný stav péče o děti s SPU
5. Integrace
Úryvek z práce:
"HISTORIE PÉČE O DĚTI SE SPCH
Tato otázka byla zkoumána vždy společně s dětmi s jakýmikoliv poruchami chování. Proto I historie péče o děti s SPCH se překrývá s historií etopedické péče.
U nás lze prvního jmenovat Františka Čádu (1865-1918) ten se zmiňuje o mládeži s fantastickou aktivitou, tím myslí mládež, která si libovala v takové četbě, která vedla děti k nevhodným touhám a často I k návodům jak tyto touhy realizovat. Tyto zájmy podnícené špatnou četbou vedou potom k vytváření band a u dívek k předčasným milostným kontaktům.
Dalším průkopníkem takovéto péče u nás byl Josef Zeman, který realizoval Péči o mádež mravně vadnou a mravě ohroženou.
V 19. století narostl v Evropě zájem o děti mravně narušené a začínají se zřizovat první ústavy.
František Rieger a Vojtěch Náprstek založili vychovatelnu v LIbni v roce 1883, šlo jim o to, aby se mravně narušení mohli vrátit do normálního života. Dělali zde I první diagnostiku a vyšetřování mladistvých. V roce 1884 byla zahájena činnost vyšetřovny na Vinohradech a v Říčanech pro děti od 6-10 let.
V druhé polovině 19. stol. vznikají polepšovny (pro mládež mravně narušenou a zločinnou) a ochranovny (pro mládež osiřelou, žebrající atp.), V Čechách vznikaly první ošetřovny v Opatovicích, Králíkách a Kostomlatech, byly
určeny mladistvím do 18 let za přečin. O umístění do nich rozhodovaly soudní instituce. Horní hranicí tu byl věk 18 let. Cílem takových zařízení je potom mraní výchova, výcvik v zaměstnání atp.
V roce 1931 je vydán zákon, podle nějž polepšovny jsou jen pro mladistvé, kteří byli odosouzeni k trestu ve vězení déle než šest měsíců.
1945 Zavedeny dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí pro děti od 9-14 let a domovy mládeže pro převýchovu 15-18 let...."

Poznámka

Obsahuje gramatické chyby.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3926
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse